Narratief onderzoek

Strategische inzichten in menselijk gedrag

Lees verder

Workshops

Omgaan met cognitieve complexiteit in teams

Lees verder

Verandermonitor

Duurzame verandering en impact monitoren

Lees verder

De kloof met de complexe werkelijkheid van mensen

Het begrijpen van drijfveren, gedragingen en ervaringen van mensen is belangrijker dan ooit. Kille cijfers en statische modellen versimpelen de complexe werkelijkheid van mensen. Belangrijke aspecten uit de dagelijkse realiteit vallen dan buiten beschouwing. Het gevolg: een grote kloof tussen management en medewerkers, tussen klant en organisatie, tussen beleid en praktijk, tussen politiek en burgers. De beleving van mensen is niet te modelleren.

Lees verder

Rijk aan data, tekort aan inzichten

Jouw organisatie beschikt over enorme hoeveelheden data. Toch ervaar je een disconnectie tussen beschikbare data en collectieve intelligentie: de ervaring, intuïtie en creativiteit van mensen in en rond de organisatie. Het levert uiteindelijk te weinig nieuwe inzichten op. Hoe benut je het beste van beide werelden?

Lees verder

Gedragsverandering is niet maakbaar

Het plakken van etiketten op mensen in organisaties, het aandragen van metaforen of het beschrijven van gewenst gedrag in abstracties werkt niet om gedrag te veranderen. Medewerkers laten het veranderverhaal van zich afglijden: de energie vloeit al snel uit het veranderproces weg. Het probleem is dat we mensen niet kunnen veranderen, dat doen ze namelijk zelf.

Ontdek onze aanpak

Onze diensten

SenseGuide begeleidt organisaties in het monitoren en begrijpen van complexe vraagstukken en veranderprocessen in sociale omgevingen.
Wij passen methodes en technieken toe gebaseerd op inzichten uit de theorie van complexe adaptieve systemen, naturalistisch sensemaking en cognitieve wetenschappen.

 • SenseMaker®: narratieven op grote schaal
  • SenseMaker® is één van de weinige, originele, softwaretools speciaal ontwikkeld voor het monitoren en doorgronden van de complexe belevingswereld van mensen in turbulente en onvoorspelbare omgevingen.

   Wij leveren SenseMaker® op projectbasis met ontwerp, inrichting, testen, hosting, datamanagement, rapportage, support en projectmanagement.

 • Datavisualisatie
  • Datavisualisatie stelt ons in staat snel patronen, zwakke signalen en systeemverandering waar te nemen in grote hoeveelheden data. Datavisualisatie zet data om in inzichten die aanzetten tot actie.

   Wij koppelen verschillende databronnen aan elkaar en ontwikkelen interactieve dashboards.

 • Machine Tekst Analyse
  • SenseMaker® genereert in de vorm van verhalen enorme hoeveelheden kwalitatief hoogwaardige ongestructureerde data. Met natuurlijke taalverwerking-algoritmes analyseren we de verhalen op gelijksoortigheid in taalgebruik. Thema’s en verbanden tussen de verhalen komen met geavanceerde visualisatie snel aan de oppervlakte. Diepgaande cluster- en sociale netwerkanalyses resulteren in inzicht in netwerkstructuren en onderlinge gedragingen.

 • Sensemaking procesbegeleiding
  • Sensemaking is voor ons de combinatie van de sterke kanten van computers, zoals de opslag en visualisatie van gegevens, met de sterke kanten van het menselijk brein: patronen herkennen, verbanden leggen, daaraan betekenis geven en gezamenlijk tot nieuwe inzichten en betekenisgeving te komen.

   Wij begeleiden groepsprocessen met datavisualisaties en specifieke sensemaking werkvormen. Wij trekken zelf nooit conclusies uit eigen interpretatie.

 • Sensemaking workshops
  • Organisaties die sensemaking als een competentie verankeren, hebben een hoog adaptief vermogen en zijn snel in staat in te spelen op opkomende trends. In diverse workshops en masterclasses leer je sensemaking technieken eigen te maken en toe te passen.

 • Cynefin workshops
  • Wij geven in-house workshops van één of twee dagen over het Cynefin raamwerk. Cynefin biedt een nieuwe manier van denken en een nieuwe taal om complexiteitstheorie toe te passen voor organisatorische vraagstukken en situaties.

   Cynefin is een hulpmiddel voor het identificeren, onderscheiden en beschrijven de eigenschappen van complexe systemen. Organisaties passen het toe voor het nemen van beslissingen in de dagelijkse praktijk. Lees hier meer over het Cynefin raamwerk.

Een overzicht van onze projecten

We begeleiden organisaties bij het monitoren van veranderingen, beleidsondersteuning, toekomstverkenning, creëren van situationeel begrip en risicodetectie. Vraagstukken waar wij aan werken liggen onder meer op het terrein van internationaal ontwikkelingswerk, overheidsbeleid, organisatieontwikkeling, veiligheid, duurzaamheid, zorg en onderwijs.

Tot onze opdrachtgevers behoren onder andere Alliander, BoP Innovation Center, Cordaid, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, HZ University of Applied Sciences, ICCO, ING, KPMG, Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Nederlanden, Provincie Friesland en SCL Group.

Waarom we cultuur niet meer cultuur noemen

september 23, 2016

Het is niet vreemd dat managers gaan flippen en stuiteren zodra ze het woord ‘cultuurverandering’ horen. Het probleem is dat…

Lees meer

Cordaid FCI, powered by SenseMaker®, wint UK Evaluation Society award

juni 2, 2015

SenseGuide is trots dat onze klant Cordaid recentelijk de ‘best-of-show award’ heeft gewonnen op de jaarlijkse conferentie van de UK…

Lees meer

Vragen of een afspraak maken?

Neem contact op