Humanitair werk

Monitoring, evaluatie, accountability & leren

Lees verder

Publieke sector

Sociale verkenning en beleidsverantwoording

Lees verder

Organisatieontwikkeling

Transformatieprocessen monitoren

Lees verder

Wat wij doen

Wij ondersteunen je in het verkennen, verantwoorden en vertellen van strategie en beleid met de volgende expertise:

 • SenseMaker®: verhalen op grote schaal
  • SenseMaker® is één van de weinige softwaretools speciaal ontwikkeld voor het monitoren en doorgronden van de complexe belevingswereld van mensen in turbulente en onvoorspelbare omgevingen.

   Wij leveren SenseMaker® diensten op projectbasis met ontwerp, inrichting, testen, hosting, datamanagement, rapportage, support en projectmanagement.

 • Datavisualisatie
  • Datavisualisatie stelt ons in staat snel patronen, zwakke signalen en systeemverandering waar te nemen in grote hoeveelheden data. Datavisualisatie zet data om in inzichten die aanzetten tot actie.

   Wij koppelen verschillende databronnen aan elkaar en ontwikkelen interactieve dashboards.

 • Machine Tekst Analyse
  • SenseMaker® genereert in de vorm van verhalen enorme hoeveelheden kwalitatief hoogwaardige ongestructureerde data. Met natuurlijke taalverwerking-algoritmes analyseren we de verhalen op gelijksoortigheid in taalgebruik. Thema’s en verbanden tussen de verhalen komen met geavanceerde visualisatie snel aan de oppervlakte. Diepgaande cluster- en sociale netwerkanalyses resulteren in inzicht in netwerkstructuren en onderlinge gedragingen.

 • Sensemakingconcepten
  • SenseGuide ontwikkelt sensemakingconcepten gericht op het realiseren van strategische doorbraak en duurzame verandering. De basis is het scherp krijgen van de management- en informatievraagstukken. Door vervolgens gericht data te verzamelen geven we het sensemakingproces vorm.

   Het doel is het minimaliseren van cognitieve bias en ruimte te creëren voor duiding en reflectie. Wij hanteren robuuste en energieke werkvormen gebaseerd op inzichten uit complexiteitstheorie, filosofie, naturalistisch sensemaking en cognitieve wetenschap. Wij trekken zelf nooit conclusies uit eigen interpretatie.

 • Sensemaking workshops
  • Sensemaking is een continue inspanning om verbanden tussen mensen, plaatsen en gebeurtenissen te begrijpen en daarop te handelen.

   In sensemaking staat het herkennen van en omgaan met cognitieve bias centraal. Hierdoor ontstaat ruimte voor het denken. Het Institute for the Future ziet dit als een onmisbare vaardigheid van de medewerker van de toekomst.

   We reiken een aantal praktische workshops en trainingen aan om sensemaking binnen jouw team te ontwikkelen. Deze zijn gebaseerd op inzichten uit de complexiteitstheorie, filosofie en cognitieve wetenschap. Hiermee maak je complexe vraagstukken snel inzichtelijk en hanteerbaar.

 • Cynefin workshops
  • Wij geven in-house workshops van één of twee dagen over het Cynefin raamwerk. Cynefin biedt een nieuwe manier van denken en een nieuwe taal om sensemaking toe te passen voor organisatorische vraagstukken en situaties.

   Cynefin is een hulpmiddel voor het identificeren, onderscheiden en beschrijven de eigenschappen van complexe systemen. Organisaties passen het toe voor het nemen van beslissingen in de dagelijkse praktijk. Lees hier meer over het Cynefin raamwerk.

Een overzicht van onze projecten

Onze methodologie is breed toepasbaar. Wat onze projecten gemeenschappelijk hebben is een focus op het begrijpen wat onder mensen leeft.

Tot onze opdrachtgevers behoren onder andere Alliander, BoP Innovation Center, Cordaid, Enabel- Belgian Development Agency, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, HZ University of Applied Sciences, ICCO, ING, KPMG, Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Nederlanden, Provincie Friesland en SCL Group.

Klimaatakkoord: zonder medewerking van de burger kan de transitie niet slagen

augustus 30, 2018

Artikel voor Renda- het kennisnetwerk van professionals in de sociale woningbouw- over bewoners, narratieven, sensemaking, energietransitie en klimaatakkoord.

Lees verder

Zicht houden op de organisatie in het tijdperk van het algoritme

september 14, 2017

Spreekbeurt voor het evenement Slagkracht van AOG school of management op 13 september met als thema 'de wendbare organisatie'.

Lees verder

Podiumplaats SenseGuide in Veiligheid Innovatie Competitie 2016

november 23, 2016

Lees over onze deelname aan VIC2016 en hoe wij het menselijke landschap in vredesmissies van de krijgsmacht in beeld brengen.

Lees verder

Vragen of een afspraak maken?

Neem contact op