Ontwikkelingswerk

Monitoring, evaluatie, accountability & leren

Lees verder

Publieke sector

Sociale verkenning en beleidsverantwoording

Lees verder

Lerende organisatie

Verhalend leren en veranderen

Lees verder
Work No Child's Business World Bank Gemeente Apeldoorn Gemeente Veenendaal Gemeente Almere Waardigheid en trots op locatie

Wat wij doen

Wij ondersteunen je bij het vormen en verantwoorden van strategie en beleid met de volgende expertise:

 • SenseMaker®: narratief onderzoek op grote schaal
  • SenseMaker® is één van de weinige softwaretools speciaal ontwikkeld voor het monitoren en doorgronden van de complexe belevingswereld van mensen in turbulente en onvoorspelbare omgevingen.

   Wij leveren SenseMaker® diensten op projectbasis met ontwerp, inrichting, testen, hosting, datamanagement, rapportage, support en projectmanagement.

 • Datavisualisatie
  • Datavisualisatie stelt ons in staat snel patronen, zwakke signalen en systeemverandering waar te nemen in grote hoeveelheden data. Datavisualisatie zet data om in inzichten die aanzetten tot actie.

   Wij koppelen verschillende databronnen aan elkaar en ontwikkelen interactieve dashboards.

 • Machine Tekst Analyse
  • SenseMaker® genereert in de vorm van verhalen enorme hoeveelheden kwalitatief hoogwaardige ongestructureerde data. Met natuurlijke taalverwerking-algoritmes analyseren we de verhalen op gelijksoortigheid in taalgebruik. Thema’s en verbanden tussen de verhalen komen met geavanceerde visualisatie snel aan de oppervlakte. Diepgaande cluster- en sociale netwerkanalyses resulteren in inzicht in netwerkstructuren en onderlinge gedragingen.

 • Sensemakingconcepten
  • SenseGuide ontwikkelt sensemakingconcepten gericht op het realiseren van strategische doorbraak en duurzame verandering. De basis is het scherp krijgen van de management- en informatievraagstukken. Door vervolgens gericht data te verzamelen geven we het sensemakingproces vorm.

   Het doel is het minimaliseren van cognitieve bias en ruimte te creëren voor duiding en reflectie. Wij hanteren robuuste en energieke werkvormen gebaseerd op inzichten uit complexiteitstheorie, filosofie, naturalistisch sensemaking en cognitieve wetenschap. Wij trekken zelf nooit conclusies uit eigen interpretatie.

 • Sensemaking workshops
  • Sensemaking is een continue inspanning om verbanden tussen mensen, plaatsen en gebeurtenissen te begrijpen en daarop te handelen.

   In sensemaking staat het herkennen van en omgaan met cognitieve bias centraal. Hierdoor ontstaat ruimte voor het denken. Het Institute for the Future ziet dit als een onmisbare vaardigheid van de medewerker van de toekomst.

   We reiken een aantal praktische workshops en trainingen aan om sensemaking binnen jouw team te ontwikkelen. Deze zijn gebaseerd op inzichten uit de complexiteitstheorie, filosofie en cognitieve wetenschap. Hiermee maak je complexe vraagstukken snel inzichtelijk en hanteerbaar.

 • Cynefin workshops
  • Wij geven in-house workshops van één of twee dagen over het Cynefin raamwerk. Cynefin biedt een nieuwe manier van denken en een nieuwe taal om sensemaking toe te passen voor organisatorische vraagstukken en situaties.

   Cynefin is een hulpmiddel voor het identificeren, onderscheiden en beschrijven de eigenschappen van complexe systemen. Organisaties passen het toe voor het nemen van beslissingen in de dagelijkse praktijk. Lees hier meer over het Cynefin raamwerk.

Een overzicht van onze opdrachtgevers en projecten

Onze methodologie is breed toepasbaar. Wat onze projecten gemeenschappelijk hebben is het in beeld krijgen en begrijpen van de complexe leefwereld van mensen.

Sinds onze oprichting in 2012 hebben wij het vertrouwen verdiend van vooraanstaande organisaties in de publieke-, humanitaire- en kennissector.

Onze opdrachtgevers uit de publieke sector zijn diverse ministeries, provincies en gemeenten waaronder het ministerie van V&J, ministerie van Defensie, ministerie van VWS, provincie Friesland, gemeenten Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Ermelo, Harderwijk, Rotterdam, Tilburg, Veenendaal, Zeewolde; maatschappelijke organisaties als Jeugdbescherming Amsterdam, MEE, Mondriaan GGZ, Spirit Jeugdzorg, Stimenz, Vilans en Vrijwilligerscentrale Almere;

Onze opdrachtgevers in het ontwikkelinsgwerk zijn NGO’s in binnen- en buitenland zoals BoP Inc, Cordaid, Enabel, Hivos, Save the Children en Unicef;

Onze opdrachtgevers uit de kennissector zijn kennisinstituten als Europeana (Europese commissie), Wereldbank, Greenpeace Mindworks, AOG School of Management, Ecorys, KPMG en interne adviesorganisaties van Alliander, ING en Nationale Nederlanden.

Voor deze opdrachtgevers hebben wij onder andere onderstaande projecten uit mogen voeren:

Webinar beschermd thuis

maart 29, 2022

Een impressie van het webinar 'een zachte landing voor beschermd thuis' dat door 96 deelnemers is bezocht.

Lees verder

Podcast onderzoek voor woonzorgvisie

februari 8, 2022

Podcast van kennis- en netwerkorganisatie Platform31 over onderzoek voor toekomstbestendig wonen met zorg van o.a. SenseGuide.

Lees verder

Een zachte landing voor Beschermd thuis in Veenendaal

december 3, 2021

Ik sprak met beleidsadviseur Christa Visser en wethouder Martijn Beek over hoe zij Beschermd thuis zacht in Veenendaal laten landen.

Lees verder

Wil jij ook anders verantwoorden en beter beslissen?

Heb je een vraag of wil je een oriënterend gesprek?

Bel met Dave van Mourik, managing partner, op 06 3190 2336 of  stuur een e-mail