Wat wij doen

Narratieve monitoring, evaluatie & leren voor NGO’s

Bergen aan data heb je verzameld als MEAL (monitoring, evaluation & learning) officer. Maar nog steeds kun je niet aan donateurs vertellen wat het effect is van jullie aanpak. Of misschien heb je helemaal geen data en is het noodzakelijk een plan te maken of te verantwoorden. Je zoekt in ieder geval naar een robuuste aanpak met betrouwbare informatie die recht doet aan de complexiteit van de dagelijkse praktijk.

Onzekerheid en doorlopende veranderingen

Jouw organisatie werkt in fragiele gemeenschappen en onder onzekere omstandigheden. De verschillende politieke, sociale en economische verhoudingen veranderen continu en kunnen nooit volledig begrepen worden in termen van oorzaak en gevolg. Verrassend genoeg wordt er toch nog vaak gewerkt met vrij traditionele manieren van monitoren, leren en evalueren, die het best tot hun recht komen in een gestructureerde omgeving.

Cijfers zonder verhalen, verhalen zonder cijfers

Met statistische informatie kun je je niet genoeg inleven in de complexe werkelijkheid. Met kwalitatieve informatie heb je niet genoeg representativiteit. Bovendien weet je dat aannames, verwachtingen en meningen morgen weer anders kunnen zijn. Dat maakt de impact van interventies moeilijk meetbaar en aantoonbaar.

Verantwoorden, leren en reflecteren

Voor NGO’s is de medefinanciering door de Nederlandse overheid niet langer de ruggengraat. Argumenten en bewijzen aandragen voor accountability en effectiviteit worden daarmee nog belangrijker om aandacht te vragen, betrokkenheid te creëren en vertrouwen te wekken bij donateurs. Tegelijkertijd is het belangrijker dan ooit om vaker te reflecteren of bestaande aannames en overtuigingen nog kloppen met de werkelijkheid; double loop learning.

Double Loop Learning
Double Loop Learning – Agyris & Schön (1978)

Cijfers én verhalen nodig

Je hebt daarom harde data nodig voor richting en acceptatie. Maar vooral ook zachte data voor reflectie en ruimte om nieuwe ideeën te laten ontstaan. Dit soort informatie komt niet uit enquêtes, big data of een paar interviews. Die zit in verhalen – op grote schaal. Senseguide brengt statistische informatie en menselijke ervaringen bij elkaar, zodat je daadwerkelijk begrijpt wat er in de lokale gemeenschap leeft. Je krijgt hanteerbare bouwstukjes waarmee je een genuanceerd verhaal kan vertellen. Goed onderbouwd én menselijk tegelijk. En niet onbelangrijk: op een kostenefficiënte manier.

Lokale gemeenschap een stem geven

Bovendien geef je de lokale gemeenschap een stem in hun eigen ontwikkeling. Dit helpt bijvoorbeeld vastgeroeste patronen of impasses te doorbreken. Met een effectievere besteding van geld en middelen als gevolg. Goed voor de gemeenschap, voor de donateur en voor jouw organisatie.

Projecten waar wij aan hebben gewerkt zijn onder meer:

Stel je vraag!

Heb je een vraag of wil je een oriënterend gesprek?

Bel met Dave van Mourik, managing partner, op 06 3190 2336 of  stuur een e-mail

Wil jij ook anders verantwoorden en beter beslissen?

Heb je een vraag of wil je een oriënterend gesprek?

Bel met Dave van Mourik, managing partner, op 06 3190 2336 of  stuur een e-mail

Neem contact op