Wat wij doen

Narratief verkennen en verantwoorden in publieke sector

SenseGuide ondersteunt beleidsmakers in de publieke sector met narratief verkennen en narratieve verantwoording van strategie en beleid. Een veelvoorkomende vraag in de publieke sector is hoe inwoners en maatschappelijke partners beleid ervaren. En sluit de dagelijkse praktijk wel aan op wat de bedoeling van het beleid is?

Groeiende complexiteit

Veel thema’s in het publieke domein, zoals zorg, inclusie en leefbaarheid, kenmerken zich door een groeiende complexiteit. Dat komt sterk naar voren in de behoeften en vragen waarmee maatschappelijke partners worden geconfronteerd. Inwoners hebben steeds vaker te maken met meervoudige behoeften, sterk afhankelijk van iemands persoonlijke situatie en aan verandering onderhevig in de tijd. Je hebt daarom betrouwbare informatie nodig die recht doet aan de complexiteit van de dagelijkse praktijk. Met alleen maar statistische informatie kun je je niet genoeg inleven in wat mensen ervaren, voelen en denken. En met alleen kwalitatieve informatie heb je onvoldoende representativiteit om draagvlak te creëren.

Narratief verkennen en narratieve verantwoording

Om erachter te komen wat nodig is voor beleid of te monitoren of beleid in het publieke domein werkt zoals bedoeld, is oog nodig voor de specifieke context, persoonlijke ervaringen en gemaakte afweging van de betrokkenen. Deze komen het beste boven water in de verhalen die mensen elkaar dagelijks vertellen. Maar hoe zet je deze verhalen om in hoogwaardige en representatieve beleidsinformatie?

Verhalen beleidsrelevant maken

SenseGuide brengt statistische gegevens en menselijke ervaringen bij elkaar.  Door verhalen te verzamelen van inwoners, professionals  en vrijwilligers bij maatschappelijke partners krijg je perspectieven vanuit verschillende invalshoeken en ontstaan heldere patronen. De verhalen bieden dankzij de rijke context veel handvatten om direct in actie te komen. De schaalgrootte waarmee we deze verhalen verzamelen zorgt ervoor dat je geld en energie steekt in kwesties die er echt toe doen; de statistische trends zorgen voor richting en acceptatie. Verhalen uit de dagelijkse praktijk worden zo beleidsrelevant.

Ruimte geven aan een lerende organisatie

Voor effectief beleid is een gedegen onderdompeling nodig in de wereld van de doelgroep. Dit betekent harde én zachte data gericht op het voorliggende vraagstuk. Zodoende ontstaat ook meer ruimte voor duiding, reflectie en een lerende organisatie. We zien dat ‘de dingen beter doen’ na enige tijd als vanzelf leidt naar de volgende stap: ‘betere dingen doen’.

SenseGuide heeft voor diverse ministeries, provincies, gemeentes en maatschappelijke organisaties gewerkt aan thema’s als:

Stel je vraag!

Heb je een vraag of wil je een oriënterend gesprek?

Bel met Dave van Mourik, managing partner, op 06 3190 2336 of  stuur een e-mail

Wil jij ook anders verantwoorden en beter beslissen?

Heb je een vraag of wil je een oriënterend gesprek?

Bel met Dave van Mourik, managing partner, op 06 3190 2336 of  stuur een e-mail

Neem contact op