Wat wij doen

Narratief verkennen en verantwoorden in publieke sector

SenseGuide ondersteunt beleidsmakers in de publieke sector bij het verkennen en verantwoorden van beleid en toekomstplannen.

Worstelen met kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Vrijwel elke beleidsmaker in de publieke sector worstelt ermee: welke impact heeft ons beleid en hoe maak ik het aantoonbaar? Met cijfers meet je weliswaar of je vooruitgang boekt, maar het is moeilijk aan te tonen wat hieraan bijdraagt en wat niet. Belangrijke aspecten uit de dagelijkse realiteit vallen bovendien buiten beschouwing. Kwalitatief onderzoek is vaak te kleinschalig en tijdrovend van opzet.

Dagelijkse verhalen beleidsrelevant maken

De behoefte aan diepere, kwalitatieve inzichten en het oppikken van zwakke signalen is echter groot. De uitdaging is om deze inzichten ook geschikt te maken voor beleidsrapportage.

SenseGuide verzamelt ervaringen in verhaalvorm van burgers en uitvoerders op een representatieve schaal.  De verhalen bieden dankzij de rijke context veel handvatten om direct in actie te komen. De schaalgrootte zorgt ervoor dat geld en energie wordt gestoken in kwesties die er echt toe doen; de statistische trends blijven altijd zichtbaar. Verhalen uit de dagelijkse praktijk worden beleidsrelevant.

Ruimte geven aan duiding en reflectie

Voor effectief beleid is een gedegen onderdompeling nodig in de wereld van de doelgroep. Dit betekent harde én zachte data gericht op het voorliggende vraagstuk. Zodoende ontstaat ook meer ruimte voor duiding en reflectie. We zien dat ‘de dingen beter doen’ na enige tijd als vanzelf leidt naar de volgende stap: ‘betere dingen doen’.

SenseGuide heeft onder meer bijgedragen aan maatschappelijke thema’s als:

Vragen of een afspraak maken?

Neem contact op