Wat wij doen

Narratief verkennen en verantwoorden in publieke sector

Een veelvoorkomende vraag in de publieke sector is hoe inwoners en maatschappelijke partners beleid ervaren. Sluit de dagelijkse praktijk wel aan op wat de bedoeling is?

Worstelen met data

Bergen aan data heb je verzameld als programma manager of beleidsadviseur. Maar nog steeds weet je niet wat het effect is van jouw aanpak.

Je kunt je strategie of beleid niet goed onderbouwen en verantwoorden. Met statistische informatie kun je je niet genoeg inleven in de complexe werkelijkheid. Met kwalitatieve informatie heb je niet genoeg representativiteit. Bovendien weet je dat aannames, verwachtingen en meningen morgen weer anders kunnen zijn.

Omgaan met onvoorspelbaarheid

Het helpt niet om data in hokjes te stoppen, weten wij uit ervaring. Wat wel helpt is een methode om met onzekerheid en onvoorspelbaarheid om te gaan. Senseguide brengt beide werelden bij elkaar, zodat je daadwerkelijk begrijpt wat er onder mensen leeft. Want het begrijpen van motivaties, overtuigingen en houdingen van mensen is belangrijker dan ooit. Deze komen het beste boven water in de verhalen die mensen elkaar dagelijks vertellen. Maar hoe zet je verhalen om in hoogwaardige en representatieve beleidsinformatie?

Verhalen beleidsrelevant maken

SenseGuide verzamelt verhalen op een representatieve schaal.  Door verhalen te verzamelen van inwoners, professionals  en vrijwilligers bij maatschappelijke partners krijg je perspectieven vanuit verschillende invalshoeken. De verhalen bieden dankzij de rijke context veel handvatten om direct in actie te komen. De schaalgrootte zorgt ervoor dat je geld en energie steekt in kwesties die er echt toe doen; de statistische trends zorgen voor richting en acceptatie. Verhalen uit de dagelijkse praktijk worden zo beleidsrelevant.

Ruimte geven aan duiding en reflectie

Voor effectief beleid is een gedegen onderdompeling nodig in de wereld van de doelgroep. Dit betekent harde én zachte data gericht op het voorliggende vraagstuk. Zodoende ontstaat ook meer ruimte voor duiding en reflectie. We zien dat ‘de dingen beter doen’ na enige tijd als vanzelf leidt naar de volgende stap: ‘betere dingen doen’.

SenseGuide draagt bij aan maatschappelijke thema’s als:

Vragen of een afspraak maken?

Neem contact op