Wat wij doen

Narratief verkennen en verantwoorden in publieke sector

Een veelvoorkomende vraag in de publieke sector is hoe inwoners en maatschappelijke partners beleid ervaren. Sluit de dagelijkse praktijk wel aan op wat de bedoeling van het beleid is?

Worstelen met data

Bergen aan data heb je verzameld als programma manager of beleidsadviseur. Maar nog steeds weet je niet wat het effect is van jouw aanpak. Of misschien heb je helemaal geen data en is het noodzakelijk beleid te maken of te verantwoorden. Je zoekt in ieder geval naar een robuuste aanpak met betrouwbare informatie die recht doet aan de complexiteit van de dagelijkse praktijk. Met statistische informatie kun je je niet genoeg inleven in wat mensen ervaren. Met kwalitatieve informatie heb je niet genoeg representativiteit. Bovendien weet je dat aannames, verwachtingen en meningen morgen weer anders kunnen zijn.

Omgaan met complexiteit

Het helpt niet om data in hokjes te stoppen, weten wij uit ervaring. Wat wel helpt is een methode om met de belangrijkste kenmerken van complexiteit om te gaan: onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Het begrijpen van motivaties, overtuigingen en houdingen van mensen is dan belangrijker dan ooit. Deze komen het beste boven water in de verhalen die mensen elkaar dagelijks vertellen. Maar hoe zet je verhalen om in hoogwaardige en representatieve beleidsinformatie?

Verhalen beleidsrelevant maken

SenseGuide brengt statistische gegevens en menselijke ervaringen bij elkaar.  Door verhalen te verzamelen van inwoners, professionals  en vrijwilligers bij maatschappelijke partners krijg je perspectieven vanuit verschillende invalshoeken. De verhalen bieden dankzij de rijke context veel handvatten om direct in actie te komen. De schaalgrootte waarmee we deze verhalen verzamelen zorgt ervoor dat je geld en energie steekt in kwesties die er echt toe doen; de statistische trends zorgen voor richting en acceptatie. Verhalen uit de dagelijkse praktijk worden zo beleidsrelevant.

Ruimte geven aan duiding en reflectie

Voor effectief beleid is een gedegen onderdompeling nodig in de wereld van de doelgroep. Dit betekent harde én zachte data gericht op het voorliggende vraagstuk. Zodoende ontstaat ook meer ruimte voor duiding en reflectie. We zien dat ‘de dingen beter doen’ na enige tijd als vanzelf leidt naar de volgende stap: ‘betere dingen doen’.

SenseGuide heeft voor diverse ministeries, provincies, gemeentes en maatschappelijke organisaties gewerkt aan thema’s als:

Anders verantwoorden en beter beslissen?

SenseGuide deelt regelmatig nieuwe ontwikkelingen en inzichten uit projecten. Wil je hiervan op de hoogte blijven meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Neem contact op