juni 24, 2021

‘Anders verantwoorden’ moet echt anders

Wat zou in het sociale domein een nieuwe, passende manier van verantwoorden kunnen zijn? Dat was de hamvraag bij de deelnemers van het rondetafelgesprek op 20 januari 2021. Aan tafel zaten: Erwin Vroom, regio- en financieel manager Stimenz (organisatie voor sociaal werk in Apeldoorn en de Veluwe); Marielle Buijsse, accountmanager bij de gemeente Apeldoorn; Sander Scherders, beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de gemeente Apeldoorn, voorheen beleidsadviseur Jeugd en Veiligheid bij de gemeente Apeldoorn; Dave van Mourik, managing partner van SenseGuide.

SenseGuide nam het initiatief voor dit gesprek, nadat ze in 2019 in twee onderzoeken heeft verricht naar de maatschappelijke impact van het beleid in het kader van de Algemene voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugd in Apeldoorn. Enerzijds wilde de gemeente Apeldoorn voor haar nieuwe beleid en toekomstige subsidieregeling weten wat precies het effect was van de basisontmoetingsplekken die Apeldoorn nu heeft. Anderzijds wilde Stimenz (organisatie voor sociaal werk), samen met welzijnspartners Don Bosco en MEE, zicht krijgen op de preventieve werking van de algemene voorzieningen voor de jeugd in Apeldoorn. Onder beide aanvragen lag de behoefte om ‘anders’ te verantwoorden, om zo objectief mogelijk het kwalitatieve aan het kwantitatieve te koppelen: werken met cijfers én verhalen.

In plaats van een evaluatie en terugblik op deze projecten koos Senseguide voor een reflectie en vooruitblik. Dit geheel in lijn met het streven van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving die in haar rapport Blijk van Vertrouwen – Anders verantwoorden voor goede zorg (14-05-2019) pleit voor een herontwerp van de huidige verantwoordingspraktijk. De wens hierachter is dat verantwoorden daadwerkelijk gaat bijdragen aan een proces van leren en verbeteren in de zorg. Door gezamenlijk te reflecteren op alles wat de huidige manier van verantwoorden oproept, wilden ze ontdekken of ze de beweging naar die toekomstige verantwoordingspraktijk al meer konden doorgronden.

Download het volledige verslag van het rondetafelgesprek (klik op de afbeelding)

 

Laatste nieuws

Een zachte landing voor Beschermd thuis in Veenendaal

december 3, 2021

Ik sprak met beleidsadviseur Christa Visser en wethouder Martijn Beek over hoe zij Beschermd thuis…

Lees meer

Onderzoek naar behoefte voorzieningen jongeren in Assen

november 23, 2021

De rekenkamercommissie van de gemeente Assen laat SenseGuide onderzoek doen naar wat onder jongeren in…

Lees meer

5 redenen om koffiemachineverhalen in je organisatie op te halen

oktober 25, 2021

Een interview met AOG School of management waarom het ophalen van koffiemachineverhalen sterk in opkomst…

Lees meer