Wat wij doen

Om te begrijpen wat er gebeurt, laat SenseGuide je door andermans ogen naar de wereld kijken.

De dynamiek in organisaties en in de samenleving verandert continu en kan nooit volledig begrepen worden in termen van oorzaak en gevolg. De complexe realiteit van mensen wordt echter vaak versimpeld tot kille cijfers of statische modellen.

Het begrijpen van drijfveren, gedragingen en ervaringen van mensen is belangrijker dan ooit. Een getal biedt daarvoor te weinig context. Voor genuanceerde interpretaties heb je ook verhalen uit het dagelijkse leven nodig.

SenseGuide ontwikkelt en reikt innovatieve en robuuste sensemaking methodes aan. Het verzamelen en duiden van narratieven op grote schaal staat daarin centraal. Hiermee kan je niet alleen monitoren en begrijpen wat leeft, maar ook waarom iets leeft onder mensen in organisaties of samenlevingen. Zo ontdek en benut je het potentieel voor verandering en innovatie dat in elk complex systeem aanwezig is.

Wij passen inzichten toe uit de theorie van complexe adaptieve systemen, cognitieve wetenschap en naturalistisch sensemaking. Maar bovenal hebben we jarenlange praktijkervaring met management en organisatieadvies in diverse sectoren.

We begeleiden beleidmakers en onderzoekers bij het monitoren van veranderingen, beleidsondersteuning, toekomstverkenning, creëren van situationeel begrip en risicodetectie. Vraagstukken waar wij aan werken liggen onder meer op het terrein van internationaal ontwikkelingswerk, overheidsbeleid, organisatieontwikkeling, veiligheid, duurzaamheid, zorg en onderwijs.

In workshops en masterclasses leren wij teams omgaan met cognitieve complexiteit. Hiermee maak je complexe situaties gezamenlijk sneller inzichtelijk en ben je in staat effectiever beslissingen te nemen.

Strategische inzichten in menselijk gedrag

Verhalen stellen ons in staat in te leven in het dagelijkse leven van mensen en verassende inzichten op te doen. Wij verzamelen, visualiseren, analyseren en duiden verhalen op grote schaal.

Workshops omgaan met cognitieve complexiteit

Onze cognitieve beperkingen beïnvloeden de beslissingen die wij nemen. Wij leren teams hoe zij hier in de praktijk mee om kunnen gaan. Hiermee maak je complexe situaties sneller inzichtelijk en hanteerbaar.

Duurzaam gedragsverandering monitoren en realiseren

In plaats van een vraag als "hoe creëren we een xyz cultuur" richten wij ons op de vraag "hoe krijgen we meer verhalen van dit en minder van deze". Centraal staat het doorlopend verzamelen en duiden van korte verhalen uit de dagelijkse praktijk.

Onze diensten

SenseGuide begeleidt organisaties in het monitoren en begrijpen van complexe vraagstukken en veranderprocessen in sociale omgevingen.
Wij passen methodes en technieken toe gebaseerd op inzichten uit de theorie van complexe adaptieve systemen, naturalistisch sensemaking en cognitieve wetenschappen.

 • SenseMaker®: narratieven op grote schaal
  • SenseMaker® is één van de weinige, originele, softwaretools speciaal ontwikkeld voor het monitoren en doorgronden van de complexe belevingswereld van mensen in turbulente en onvoorspelbare omgevingen.

   Wij leveren SenseMaker® op projectbasis met ontwerp, inrichting, testen, hosting, datamanagement, rapportage, support en projectmanagement.

 • Datavisualisatie
  • Datavisualisatie stelt ons in staat snel patronen, zwakke signalen en systeemverandering waar te nemen in grote hoeveelheden data. Datavisualisatie zet data om in inzichten die aanzetten tot actie.

   Wij koppelen verschillende databronnen aan elkaar en ontwikkelen interactieve dashboards.

 • Machine Tekst Analyse
  • SenseMaker® genereert in de vorm van verhalen enorme hoeveelheden kwalitatief hoogwaardige ongestructureerde data. Met natuurlijke taalverwerking-algoritmes analyseren we de verhalen op gelijksoortigheid in taalgebruik. Thema’s en verbanden tussen de verhalen komen met geavanceerde visualisatie snel aan de oppervlakte. Diepgaande cluster- en sociale netwerkanalyses resulteren in inzicht in netwerkstructuren en onderlinge gedragingen.

 • Sensemaking procesbegeleiding
  • Sensemaking is voor ons de combinatie van de sterke kanten van computers, zoals de opslag en visualisatie van gegevens, met de sterke kanten van het menselijk brein: patronen herkennen, verbanden leggen, daaraan betekenis geven en gezamenlijk tot nieuwe inzichten en betekenisgeving te komen.

   Wij begeleiden groepsprocessen met datavisualisaties en specifieke sensemaking werkvormen. Wij trekken zelf nooit conclusies uit eigen interpretatie.

 • Sensemaking workshops
  • Organisaties die sensemaking als een competentie verankeren, hebben een hoog adaptief vermogen en zijn snel in staat in te spelen op opkomende trends. In diverse workshops en masterclasses leer je sensemaking technieken eigen te maken en toe te passen.

 • Cynefin workshops
  • Wij geven in-house workshops van één of twee dagen over het Cynefin raamwerk. Cynefin biedt een nieuwe manier van denken en een nieuwe taal om complexiteitstheorie toe te passen voor organisatorische vraagstukken en situaties.

   Cynefin is een hulpmiddel voor het identificeren, onderscheiden en beschrijven de eigenschappen van complexe systemen. Organisaties passen het toe voor het nemen van beslissingen in de dagelijkse praktijk. Lees hier meer over het Cynefin raamwerk.