Wat wij doen

Getallen geven een objectief beeld maar ontberen emotie en verbeeldingskracht. Verhalen zijn overtuigend maar tijdrovend en niet objectief genoeg. SenseGuide combineert het beste van beide werelden.

De dynamiek in organisaties en samenleving verandert continu en kan nooit volledig begrepen worden in termen van oorzaak en gevolg. De complexe realiteit van mensen wordt echter vaak versimpeld tot kille cijfers of statische modellen.

Het begrijpen van drijfveren, gedragingen en ervaringen van mensen is belangrijker dan ooit. Een getal biedt daarvoor te weinig context. Voor genuanceerde interpretaties heb je ook verhalen uit het dagelijkse leven nodig.

SenseGuide ontwikkelt en reikt innovatieve en robuuste sensemaking methodes aan. Het verzamelen en duiden van narratieven op grote schaal staat daarin centraal.

Wij passen inzichten toe uit de complexiteitstheorie, filosofie, cognitieve wetenschap en naturalistisch sensemaking. Jarenlange managementervaring maakt dat we complexe vraagstukken snel eigen maken.

Ons drijfveer is het doorbreken van impasses en realiseren van duurzame verandering. Wij zijn geen onderzoekers pur sang maar richten ons op het vinden van inzicht en betekenis zodat je de juiste beslissingen in de juiste context kunt nemen. Wij trekken zelf nooit conclusies uit eigen interpretatie.

We ondersteunen je met gedegen probleemanalyse, conceptueel raamwerk, reflectieve vragen, hoogwaardige data, krachtige software en robuuste werkvormen voor gezamenlijke analyse en duiding.

 

Ons team

Dave van Mourik SenseGuide

Dave

van Mourik

Dave van Mourik (1969) is medeoprichter en managing partner van SenseGuide. Tussen 2005 en 2012 was hij manager digitale kanalen & innovatie bij energiebedrijf Alliander. Hij bracht methodes als grootschalig narratief onderzoek, sensemaking en het Cynefin framework in de praktijk van organisatieontwikkeling en innovatie. Sinds 2012 begeleidt hij met deze methodes diverse organisaties bij sociaal complexe vraagstukken en veranderprocessen in binnen- en buitenland.

Gijswim de Haas

Gijswim

de Haas

Gijswim de Haas (1962) is Associate Partner van SenseGuide. Gijswim heeft Bedrijfskunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring met het ontwikkelen en implementeren van verbeterprogramma’s gericht op gedragsverandering, prestatieverbetering en organisatieontwikkeling.
Gijswim is een specialist in sociale netwerk analyse en het verbinden van mensen in organisaties zodat ze hun sociale kapitaal optimaal benutten.

Wat wij doen

SenseGuide ondersteunt NGO's, publieke en private organisaties bij maatschappelijke en organisatorische vraagstukken.
Wij doen dit met innovatieve en robuuste sensemaking methodes.

Ons drijfveer is het doorbreken van impasses en het realiseren van duurzame verandering.

 • SenseMaker®: narratieven op grote schaal
  • SenseMaker® is één van de weinige, originele, softwaretools speciaal ontwikkeld voor het monitoren en doorgronden van de complexe belevingswereld van mensen in turbulente en onvoorspelbare omgevingen.

   Wij leveren SenseMaker® diensten op projectbasis met ontwerp, inrichting, testen, hosting, datamanagement, rapportage, support en projectmanagement.

 • Datavisualisatie
  • Datavisualisatie stelt ons in staat snel patronen, zwakke signalen en systeemverandering waar te nemen in grote hoeveelheden data. Datavisualisatie zet data om in inzichten die aanzetten tot actie.

   Wij koppelen verschillende databronnen aan elkaar en ontwikkelen interactieve dashboards.

 • Machine Tekst Analyse
  • SenseMaker® genereert in de vorm van verhalen enorme hoeveelheden kwalitatief hoogwaardige ongestructureerde data. Met natuurlijke taalverwerking-algoritmes analyseren we de verhalen op gelijksoortigheid in taalgebruik. Thema’s en verbanden tussen de verhalen komen met geavanceerde visualisatie snel aan de oppervlakte. Diepgaande cluster- en sociale netwerkanalyses resulteren in inzicht in netwerkstructuren en onderlinge gedragingen.

 • Sensemaking procesbegeleiding
  • Sensemaking is voor ons de combinatie van de sterke kanten van computers, zoals de opslag en visualisatie van gegevens, met de sterke kanten van het menselijk brein: patronen herkennen, verbanden leggen, gezamenlijk tot nieuwe inzichten en betekenis komen.

   Wij begeleiden groepsprocessen met datavisualisaties en specifieke sensemaking werkvormen. Wij trekken zelf nooit conclusies uit eigen interpretatie.

 • Sensemaking workshops
  • Sensemaking is het vermogen om te achterhalen wat echt wordt bedoeld in interacties. We reiken je hiervoor een aantal praktische werkvormen aan.

 • Cynefin workshops
  • Wij geven in-house workshops van één of twee dagen over het Cynefin raamwerk. Cynefin biedt een nieuwe manier van denken en een nieuwe taal om complexiteitstheorie toe te passen voor organisatorische vraagstukken en situaties.

   Cynefin is een hulpmiddel voor het identificeren, onderscheiden en beschrijven de eigenschappen van complexe systemen. Organisaties passen het toe voor het nemen van beslissingen in de dagelijkse praktijk. Lees hier meer over het Cynefin raamwerk.