Wat wij doen

Getallen geven een objectief beeld maar ontberen emotie en verbeeldingskracht. Verhalen zijn overtuigend maar tijdrovend en niet objectief genoeg. SenseGuide combineert het beste van beide werelden.

Het begrijpen van drijfveren, attitudes en intenties van mensen is belangrijker dan ooit. Cijfers bieden daarvoor onvoldoende houvast. Voor genuanceerde interpretaties verzamel je ook verhalen uit het dagelijkse leven. Dit noemen wij Big Narrative.

Voor strategische doorbraak is bovendien ruimte nodig voor gezamenlijke duiding, reflectie, omgang met vaste overtuigingen en denkfouten. Wij noemen dit sensemaking.

SenseGuide ontwikkelt en reikt innovatieve en robuuste sensemaking methodes aan. Het vertalen van dagelijkse verhalen naar hoogwaardige en representatieve beleidsinformatie staat daarin centraal.

 

Onze methodes zijn gebaseerd op inzichten uit de complexiteitstheorie, filosofie, cognitieve wetenschap en naturalistisch sensemaking. Maar we weten ook hoe het is om met de benen in de modder te staan.

Het gaat ons om het doorbreken van impasses en realiseren van duurzame verandering. De aanpak bestaat uit gedegen probleemanalyse, conceptueel raamwerk, reflectieve vragen, hoogwaardige data, krachtige software en robuuste werkvormen voor duiding, reflectie en interventie.

We zien ons zelf als een gids in het vinden van inzicht, betekenis, interventie en doorbraak. En trekken daarom zelf nooit conclusies uit eigen interpretatie.

Ons team

Dave van Mourik SenseGuide

Dave

van Mourik

Dave van Mourik (1969) is medeoprichter en managing partner van SenseGuide. Tussen 2005 en 2012 was hij manager bij energiebedrijf Alliander en leerde werken met verhalen, sensemaking en het Cynefin framework. Sinds 2012 begeleidt hij met deze methodes diverse organisaties bij maatschappelijke en organisatorische vraagstukken.

Gijswim de Haas

Gijswim

de Haas

Gijswim de Haas (1962) is associate partner van SenseGuide. Gijswim heeft Bedrijfskunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring met het ontwikkelen en implementeren van verbeterprogramma’s gericht op gedragsverandering, prestatieverbetering en organisatieontwikkeling. Gijswim is een specialist in sociale netwerk analyse.

Wat wij doen

Onze drijfveer is het het realiseren van strategische doorbraak en duurzame verandering. Wij hebben expertise in de volgende kennisgebieden:

 • SenseMaker®: verhalen op grote schaal
  • SenseMaker® is één van de weinige softwaretools speciaal ontwikkeld voor het monitoren en doorgronden van de complexe belevingswereld van mensen in turbulente en onvoorspelbare omgevingen.

   Wij leveren SenseMaker® diensten op projectbasis met ontwerp, inrichting, testen, hosting, datamanagement, rapportage, support en projectmanagement.

 • Datavisualisatie
  • Datavisualisatie stelt ons in staat snel patronen, zwakke signalen en systeemverandering waar te nemen in grote hoeveelheden data. Datavisualisatie zet data om in inzichten die aanzetten tot actie.

   Wij koppelen verschillende databronnen aan elkaar en ontwikkelen interactieve dashboards.

 • Machine Tekst Analyse
  • SenseMaker® genereert in de vorm van verhalen enorme hoeveelheden kwalitatief hoogwaardige ongestructureerde data. Met natuurlijke taalverwerking-algoritmes analyseren we de verhalen op gelijksoortigheid in taalgebruik. Thema’s en verbanden tussen de verhalen komen met geavanceerde visualisatie snel aan de oppervlakte. Diepgaande cluster- en sociale netwerkanalyses resulteren in inzicht in netwerkstructuren en onderlinge gedragingen.

 • Sensemakingconcepten
  • SenseGuide ontwikkelt sensemakingconcepten gericht op het realiseren van strategische doorbraak en duurzame verandering. De basis is het scherp krijgen van de management- en informatievraagstukken. Door vervolgens gericht data te verzamelen geven we het sensemakingproces vorm.

   Het doel is het minimaliseren van cognitieve bias en ruimte te creëren voor duiding en reflectie. Wij hanteren robuuste en energieke werkvormen gebaseerd op inzichten uit complexiteitstheorie, filosofie, naturalistisch sensemaking en cognitieve wetenschap. Wij trekken zelf nooit conclusies uit eigen interpretatie.

 • Sensemaking workshops
  • Sensemaking is een continue inspanning om verbanden tussen mensen, plaatsen en gebeurtenissen te begrijpen en daarop te handelen.

   In sensemaking staat het herkennen van en omgaan met cognitieve bias centraal. Hierdoor ontstaat ruimte voor het denken. Het Institute for the Future ziet dit als een onmisbare vaardigheid van de medewerker van de toekomst.

   We reiken een aantal praktische workshops en trainingen aan om sensemaking binnen jouw team te ontwikkelen. Deze zijn gebaseerd op inzichten uit de complexiteitstheorie, filosofie en cognitieve wetenschap. Hiermee maak je complexe vraagstukken snel inzichtelijk en hanteerbaar.

 • Cynefin workshops
  • Wij geven in-house workshops van één of twee dagen over het Cynefin raamwerk. Cynefin biedt een nieuwe manier van denken en een nieuwe taal om sensemaking toe te passen voor organisatorische vraagstukken en situaties.

   Cynefin is een hulpmiddel voor het identificeren, onderscheiden en beschrijven de eigenschappen van complexe systemen. Organisaties passen het toe voor het nemen van beslissingen in de dagelijkse praktijk. Lees hier meer over het Cynefin raamwerk.