Ons verhaal

Als alles in cijfers wordt uitgedrukt, verleert de mens het proeven, het verwoorden van de gelaagdheid van de wereld - Lammert Kamphuis, filosoof

Vooruitkijken en verantwoorden met verhalen – Dave van Mourik

Hoe kun je beslissingen nemen die recht doen aan de complexe werkelijkheid en zodoende echt van betekenis zijn? Dat is de vraag die me dagelijks bezighoudt.

In mijn vorige baan als innovatiemanager lieten we ons vaak leiden door cijfers en indicatoren. Hoewel het makkelijk communiceert en ze ook goed te gebruiken zijn voor doelstellingen, dragen cijfers maar weinig bij aan ons begrip van de continu veranderende drijfveren, voorkeuren en verlangens van mensen. Hoe konden we vooruitkijken in onzekere omstandigheden en toch goed onderbouwde keuzes maken?

Het gedachtegoed van David Snowden bracht voor mij in 2011 de ommekeer. Ineens zag ik hoe we een lerende cultuur kunnen creëren. Hij geeft handreikingen zonder de complexe werkelijkheid geweld aan te doen.

Er viel een last van mijn schouders, omdat ik nu ik beter kon uitleggen hoe we konden omgaan met onvoorspelbaarheid en onzekerheid. Via ons nieuwe bedrijf SenseGuide gingen we aan de slag met verhalen verzamelen in plaats van cijfers. Verhalen van mensen leveren de levensechte ingrediënten, onze software geeft inzicht in de grote patronen.

Samen geven deze big narratives een genuanceerd beeld van verleden, heden en toekomst. Hiermee helpen we beleidsmakers, beslissers en programmaleiders om strategische besluiten te nemen en beleid te evalueren.

Als ervaren gids help ik jouw organisatie om de werelden van praktijk en beleid bij elkaar te brengen, zodat jullie beter onderbouwde beslissingen nemen. We leggen verbindingen tussen beleidsmakers en hun doelgroepen. Daarmee ontstaan vaak nieuwe perspectieven en hoogwaardige inzichten die eerder over het hoofd zijn gezien.

Making sense, op basis van echte verhalen.

Ons team

Dave van Mourik

Dave

van Mourik

Dave van Mourik (1969) is medeoprichter en managing partner van SenseGuide. Tussen 2005 en 2012 was hij manager bij energiebedrijf Alliander en leerde werken met verhalen, sensemaking en het Cynefin framework. Sinds 2012 begeleidt hij met deze methodes diverse organisaties bij maatschappelijke en organisatorische vraagstukken.

Gijswim de Haas SenseGuide

Gijswim

de Haas

Gijswim de Haas (1962) is associate partner van SenseGuide. Gijswim heeft Bedrijfskunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring met netwerkregie en het doorgronden van complexe vraagstukken in samenleving en organisatie. Met die expertise legt hij de verbinding tussen jouw vraagstuk en onze methodologie.

Gijs Berendse freelance consultant SenseGuide

Gijs

Berendse

Gijs (1995) is freelance consultant bij SenseGuide. Gijs is socioloog, afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Zijn specialisatie ligt in kwalitatief onderzoek (etnografie) en thematische analyse en het daarmee begrijpen van andere ‘leefwerelden’. Hij heeft veel ervaring met het interviewen van mensen uit ‘probleemsituaties’ en conflictgebieden over traumatische ervaringen.

Wat wij doen

Wij ondersteunen je bij het vormen en verantwoorden van strategie en beleid met de volgende expertise:

 • SenseMaker®: narratief onderzoek op grote schaal
  • SenseMaker® is één van de weinige softwaretools speciaal ontwikkeld voor het monitoren en doorgronden van de complexe belevingswereld van mensen in turbulente en onvoorspelbare omgevingen.

   Wij leveren SenseMaker® diensten op projectbasis met ontwerp, inrichting, testen, hosting, datamanagement, rapportage, support en projectmanagement.

 • Datavisualisatie
  • Datavisualisatie stelt ons in staat snel patronen, zwakke signalen en systeemverandering waar te nemen in grote hoeveelheden data. Datavisualisatie zet data om in inzichten die aanzetten tot actie.

   Wij koppelen verschillende databronnen aan elkaar en ontwikkelen interactieve dashboards.

 • Machine Tekst Analyse
  • SenseMaker® genereert in de vorm van verhalen enorme hoeveelheden kwalitatief hoogwaardige ongestructureerde data. Met natuurlijke taalverwerking-algoritmes analyseren we de verhalen op gelijksoortigheid in taalgebruik. Thema’s en verbanden tussen de verhalen komen met geavanceerde visualisatie snel aan de oppervlakte. Diepgaande cluster- en sociale netwerkanalyses resulteren in inzicht in netwerkstructuren en onderlinge gedragingen.

 • Sensemakingconcepten
  • SenseGuide ontwikkelt sensemakingconcepten gericht op het realiseren van strategische doorbraak en duurzame verandering. De basis is het scherp krijgen van de management- en informatievraagstukken. Door vervolgens gericht data te verzamelen geven we het sensemakingproces vorm.

   Het doel is het minimaliseren van cognitieve bias en ruimte te creëren voor duiding en reflectie. Wij hanteren robuuste en energieke werkvormen gebaseerd op inzichten uit complexiteitstheorie, filosofie, naturalistisch sensemaking en cognitieve wetenschap. Wij trekken zelf nooit conclusies uit eigen interpretatie.

 • Sensemaking workshops
  • Sensemaking is een continue inspanning om verbanden tussen mensen, plaatsen en gebeurtenissen te begrijpen en daarop te handelen.

   In sensemaking staat het herkennen van en omgaan met cognitieve bias centraal. Hierdoor ontstaat ruimte voor het denken. Het Institute for the Future ziet dit als een onmisbare vaardigheid van de medewerker van de toekomst.

   We reiken een aantal praktische workshops en trainingen aan om sensemaking binnen jouw team te ontwikkelen. Deze zijn gebaseerd op inzichten uit de complexiteitstheorie, filosofie en cognitieve wetenschap. Hiermee maak je complexe vraagstukken snel inzichtelijk en hanteerbaar.

 • Cynefin workshops
  • Wij geven in-house workshops van één of twee dagen over het Cynefin raamwerk. Cynefin biedt een nieuwe manier van denken en een nieuwe taal om sensemaking toe te passen voor organisatorische vraagstukken en situaties.

   Cynefin is een hulpmiddel voor het identificeren, onderscheiden en beschrijven de eigenschappen van complexe systemen. Organisaties passen het toe voor het nemen van beslissingen in de dagelijkse praktijk. Lees hier meer over het Cynefin raamwerk.