Wat wij doen

Verhalend leren, veranderen en 360 feedback

Er is een cultuurverandering nodig in jouw organisatie. Maar wat betekent dat eigenlijk? Waar begin je? En hoe weet je of je op de goede weg bent?

Constructieve patronen versterken, ineffectieve doorbreken

Of het nu gaat om agile werken, zelforganisatie of inclusie; een cultuuromslag vraagt om ander soort gedrag van mensen. Om gedrag daadwerkelijk duurzaam te veranderen, is het belangrijk allereerst helder te krijgen welke gedragspatronen er zijn. De constructieve patronen wil je versterken, de ineffectieve doorbreken.

Dit soort informatie zit niet in cijfers en statistieken uit vragenlijstjes. Ook helpt het niet om mensen in hokjes te stoppen, daarvoor is de menselijke natuur te veelzijdig. Wat wel helpt is een aanpak om die veelzijdigheid gemakkelijk boven water te krijgen en betekenis te geven: het delen en duiden van verhalen.

Verhalen bij de koffiemachine verzamelen

Organisatiecultuur is diepgeworteld in aannames, overtuigingen, gewoontes en tradities. Die komen aan de oppervlakte in de verhalen die mensen vertellen bij de koffiemachine of aan de lunchtafel. Verandering ontstaat wanneer zij daar nieuwe betekenis aan geven en andere verhalen vertellen.

Wij brengen grote hoeveelheden verhalen uit de dagelijkse praktijk bijeen, zodat er heldere patronen ontstaan. Zo weet je niet alleen wat er in jouw organisatie leeft, maar ook waarom iets leeft. Maar we doen meer: wij helpen je ook met het leren, reflecteren en vinden van nieuwe betekenis.

Oude verhalen worden nieuwe verhalen

Je krijgt hanteerbare bouwstukjes om met collega’s interventies te ontwikkelen en zo de gewenste beweging te creëren. En gewenst betekent daarbij niet langer wat het management of een consultant bedacht heeft, maar wat zich manifesteert als je werkelijk luistert naar de mensen om wie het gaat. In plaats van een vraag als “Hoe creëren we een xyz cultuur ” richten wij ons op een vraag als “ Hoe krijgen we meer verhalen van dit en minder van deze”.

Je meet de voortgang van het transformatieproces en ontdekt wat werkt en niet werkt. Oude verhalen leiden na enige tijd als vanzelf naar nieuwe verhalen. Gewenst gedrag wordt van nature vanzelfsprekend gedrag.

Verhalend veranderen
Meer verhalen van dit, minder van deze (t=0), elke stip is een verhaal
Verhalend veranderen
Meer verhalen van dit, minder van deze (t=1), elke stip is een verhaal
  • SenseMaker 360 Feedback
    • SenseMaker 360 feedback is een indirecte manier van feedback geven. Bij een indirecte manier van feedbackgeven stuurt input, in tegenstelling tot veel gangbare 360 feedbackmethodes, niet bewust de output van het feedbackproces: het is voor feedbackgevers lastiger om sociaal wenselijke antwoorden geven en het eerdergenoemde element van ‘gaming and gifting’ toe te passen. Er ontstaat meer ruimte voor spontaan opkomende inzichten die het huidige zelfbeeld te boven gaat. Dit is essentieel om bestaande (gedrags)patronen te doorbreken en competenties verder te ontwikkelen. Voor meer informatie zie SenseMaker 360 feedback

Anders verantwoorden en beter beslissen?

SenseGuide deelt regelmatig nieuwe ontwikkelingen en inzichten uit projecten. Wil je hiervan op de hoogte blijven meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Neem contact op