Wat wij doen

Verandering en impact monitoren

Verandering is een proces van betekenisgeving

Verandering is niet maakbaar. Ze laat zich niet plannen van A naar B. Het draait daarbij niet alleen om goede intenties en plannen maar vooral om de betekenis die mensen hechten aan de veranderinitiatieven. En daarvoor heeft elk individu zijn eigen afwegingen, die gekleurd worden door de persoonlijke context en eerdere ervaringen.

Constructieve patronen versterken, ineffectieve doorbreken

Er is bij de start van een veranderproces vaak weinig beeld bij het gedrag dat het heden vormt. Medewerkers zijn nog niet bewust van wat zij anders moeten doen en laten de veranderintenties van zich afglijden. Om duurzame verandering te realiseren is het van belang inzicht te krijgen in welke innerlijke eigenschappen en situationele krachten van invloed zijn op de dagelijkse praktijk. Constructieve patronen willen we versterken, de ineffectieve doorbreken.

Een cultuur verandert als er andere verhalen verteld worden

Wij beschouwen verandering dan ook als een proces van betekenisgeving. De cultuur van een organisatie of een samenleving is diepgeworteld in aannames, overtuigingen, gewoontes, tradities en de verhalen die mensen vertellen. Verandering ontstaat wanneer zij daar nieuwe betekenis aan geven en andere verhalen vertellen.

Veranderingen verlopen informeel, interactief en non-lineair

Moderne veranderstrategieën richten zich daarom op uitwisseling van verhalen, gezamenlijke duiding en co-creatie. Organisaties trekken tijd en ruimte uit voor het informele, interactieve en non-lineaire verloop van het veranderingsproces.

Bij een dergelijk proces werkt een strak geplande aanpak met veel externen averechts. Veel organisaties en samenlevingen organiseren daarom in toenemende mate zelf hun eigen verandering. Zij hebben daarbij behoefte aan het monitoren van de voortgang op een manier die past bij hun veranderfilosofie.

 • Veranderprocessen monitoren
  • SenseGuide beschikt met SenseMaker® over één van de weinige methodes die speciaal ontwikkeld is voor het monitoren van complexe veranderprocessen. De basis ligt in het verzamelen en duiden van korte verhalen uit de dagelijkse praktijk.

   Voor elk veranderproces ontwerpen wij een monitor en interactieve dashboards op maat. Monitoring gebeurt in real time zodat de organisatie tijdig leert en duurzame verandering van binnenuit kan laten opkomen.

 • Veranderprocessen ondersteunen
  • SenseGuide ondersteunt diverse organisaties in hun veranderprocessen. In plaats van een vraag als “Hoe creëren we een xyz cultuur ” richten wij ons op een vraag als “ Hoe krijgen we meer verhalen van dit en minder van deze”.

   Wanneer interventies eenmaal in gang zijn gezet monitoren we of verhalen daadwerkelijk veranderen. Wij reiken werkvormen en observaties aan; de organisatie geeft zelf vorm en betekenis aan het veranderproces.

Vragen of een afspraak maken?

Neem contact op