Wat wij doen

Transformatieprocessen in organisaties monitoren

Bergen aan data heb je verzameld over de medewerkersbetrokkenheid in jouw organisatie. Maar nog steeds kan je niet vertellen wat het effect is van jouw aanpak om de cultuur in de organisatie te veranderen.

Constructieve patronen versterken, ineffectieve doorbreken

Of het nu gaat om agile werken, zelfsturing of inclusie; een cultuuromslag vraagt om ander soort gedrag van mensen. Om gedrag daadwerkelijk duurzaam te veranderen, is het belangrijk helder te krijgen welke krachten er allemaal werken. De constructieve patronen wil je versterken, de ineffectieve doorbreken.

Dit soort informatie zit niet in cijfers en statistieken. Met alleen kwalitatieve informatie heb je niet genoeg representativiteit. Ook helpt het niet om mensen in hokjes te stoppen, weten wij uit ervaring. Wat wel helpt is een methode om met onzekerheid en onvoorspelbaarheid om te gaan.

Verhalen bij de koffiemachine

Organisatiecultuur is diepgeworteld in aannames, overtuigingen, gewoontes en tradities. Die komen aan de oppervlakte in de verhalen die mensen vertellen bij de koffiemachine of aan de lunchtafel. Verandering ontstaat wanneer zij daar nieuwe betekenis aan geven en andere verhalen vertellen.

Wij brengen grote hoeveelheden verhalen uit de dagelijkse praktijk bijeen, zodat er heldere patronen ontstaan. Zo weet je niet alleen  wat er in jouw organisatie leeft, maar ook waarom iets leeft. Maar we doen meer: wij helpen je ook met het leren, reflecteren en vinden van nieuwe betekenis.

Oude verhalen worden nieuwe verhalen

Je krijgt hanteerbare bouwstukjes om met collega’s interventies te ontwikkelen en zo de gewenste beweging te creëren. En gewenst betekent daarbij niet langer wat het management of een consultant bedacht heeft, maar wat zich manifesteert als je werkelijk luistert naar de mensen om wie het gaat.

Je meet de voortgang van het transformatieproces en ontdekt wat werkt en niet werkt. Oude verhalen leiden na enige tijd als vanzelf naar nieuwe verhalen. Gewenst gedrag wordt van nature vanzelfsprekend gedrag.

 

 

  • "Meer verhalen van dit, minder van deze"
    • In plaats van een vraag als “Hoe creëren we een xyz cultuur ” richten wij ons op een vraag als “ Hoe krijgen we meer verhalen van dit en minder van deze”.

      Wanneer interventies eenmaal in gang zijn gezet monitoren we of verhalen daadwerkelijk veranderen. Wij reiken software en werkvormen aan om patronen, signalen en praktijkvoorbeelden te ontdekken. We helpen je met het leren, reflecteren en vinden van nieuwe verhalen.

Vragen of een afspraak maken?

Neem contact op