Wat wij doen

Transformatieprocessen in organisaties monitoren

SenseGuide ondersteunt organisaties in het monitoren van transformatieprocessen als digitale transformatie, diversiteit&inclusie, innovatie, leiderschap, talentontwikkeling en cultuurverandering.

Menselijke factor vaak onderbelicht

De focus in transformatieprocessen ligt meestal op nieuwe methodes, processen, systemen of organisatievormen. Maar transformatie vraagt ook om anders denken en handelen. Hiervoor moeten we ook het hoofd én het hart van mensen raken. De menselijke factor in transformatieprocessen is vaak onderbelicht.

Onderdompelen in belevingswereld van medewerkers

Om het hoofd én het hart te raken is gedegen onderdompeling nodig in de belevingswereld van medewerkers. Harde data bevorderen het draagvlak voor verandering, zachte data de gezamenlijke reflectie en betekenisgeving.

Transformatie is een proces van betekenisgeving

Wij beschouwen transformatie dan ook als een proces van betekenisgeving. De cultuur van een organisatie is diepgeworteld in aannames, overtuigingen, gewoontes, tradities en de verhalen die mensen vertellen. Verandering ontstaat wanneer zij daar nieuwe betekenis aan geven en andere verhalen vertellen.

Weten wat werkt en wat niet

Transformatie vraagt doorlopend inzicht in gedragspatronen, reflectie, betekenisgeving en interventie. Het loopt niet in een rechte lijn van A naar B. Het is daarom belangrijk een continue beschikbare thermometer in de organisatie te hebben: weten wat werkt en wat niet.

Transformatieprocessen monitoren

SenseGuide beschikt met SenseMaker® over één van de weinige methodes die speciaal ontwikkeld is voor het monitoren van complexe transformatieprocessen.

Voor elk transformatieproces ontwerpen wij met de opdrachtgever een monitor en interactieve dashboards op maat. Monitoring gebeurt in real time zodat de organisatie tijdig ruimte kan maken voor duiding, reflectie en interventie. Hiermee kan de organisatie duurzame verandering van binnen uit laten ontstaan.

  • "Meer verhalen van dit, minder van deze"
    • In plaats van een vraag als “Hoe creëren we een xyz cultuur ” richten wij ons op een vraag als “ Hoe krijgen we meer verhalen van dit en minder van deze”.

      Wanneer interventies eenmaal in gang zijn gezet monitoren we of verhalen daadwerkelijk veranderen. Wij reiken software en werkvormen aan om patronen, signalen en praktijkvoorbeelden te ontdekken; de organisatie geeft zelf vorm en betekenis aan het veranderproces.

Vragen of een afspraak maken?

Neem contact op