Wat wij doen

Narratief onderzoek en Sensemaking

Onze aanpak

Jouw vraagstuk

Jouw vraagstuk bevat vaak nog een wirwar aan feiten, aannames, overtuigingen en vragen die leven. Samen scherpen we daarom allereerst de context van het vraagstuk, de managementvraag en informatiebehoefte aan.

Dit doen we door literatuurverkenning en door belanghebbenden (het systeem) in de kamer te brengen. We delen en duiden verhalen uit de praktijk. Zo identificeren we thema’s die belangrijk zijn voor het onderzoeksvraagstuk. Jullie ontdekken meteen wat de kracht van verhalen is.

We bedenken vervolgens hoe en welke data we hiervoor gaan verzamelen. De kwaliteit van het ontwerp bepaalt de kwaliteit van de data.

We kijken daarbij verder dan meningen, verwachtingen en algemeenheden. Om echt te begrijpen wat onder mensen leeft ontleden wij aan de hand van gebeurtenissen wat zij doen, denken en voelen. Daarvoor hebben we memorabele ervaringen uit de dagelijkse praktijk nodig.

Narratief onderzoek

Het vertellen van verhalen is een oeroude manier waarmee mensen hun ervaringen interpreteren en kennis overdragen. Het menselijke brein pikt bovendien sneller zwakke signalen op uit verhalen dan uit analytische processen. Verhalen zijn daarom een goede bron om te begrijpen wat onder de doelgroepen leeft.

Onze software verzamelt via het web of via app (iOS en Android) tekst, audio-opnames en fotomateriaal die vertellen hoe mensen hun wereld ervaren. Uniek is dat mensen via een gepatenteerde methode zelf hun verhaal duiden. Hierdoor maakt het narratief onderzoek mogelijk onder een grote groep mensen.

Het geheel van verhalen en duiding leidt tot een samenhangende set van kwantitatieve en kwalitatieve data voor analyse. Het biedt vele mogelijkheden om statistisch betrouwbare patronen te vinden in kwalitatief hoogwaardige informatie en de verhalen achter de cijfers te begrijpen.

Sensemaking

Cognitieve valkuilen als overtuigingen, aannames, belangen, voorkeuren en groepsdruk kan je in geen enkel onderzoek onderdrukken; het is onderdeel van wie wij zijn. Daarom zien wij de subjectieve interpretatie van mensen juist als een krachtig instrument, mits dit verstandig wordt gebruikt.

We combineren de sterke kanten van computers, zoals de visualisatie van gegevens en statistische analyses, met de sterke kanten van het menselijk brein: patronen herkennen, verbanden leggen en betekenis geven. Directe toegang tot brondata en uiteenlopende perspectieven combineren zorgen ervoor dat subjectieve oordelen ‘uitmiddelen’.

Interpretatie en conclusies zijn zodoende het resultaat van een gezamenlijke reis; geen advies van een buitenstaander maar samen leren en ontwikkelen: dat is sensemaking. We dragen bij met scherpe analyses en katalyserende vragen, maar de organisatie doet haar eigen denkwerk.

Hoe het werkt in 8 stappen

 • SenseGuide systeem in de kamer

  1) Onderzoeksraamwerk ontwerpen met 'systeem in de kamer' aanpak

 • SenseGuide SenseMaker Big Narrative Insights

  2) Verzamelen van verhalen uit het dagelijkse leven

 • SenseGuide SenseMaker Self Signification Zelf Interpretatie

  3) Zelfduiding van verhalen door de verteller genereert kwantitatieve data

 • SenseGuide Big Narrative Datavisualisatie

  4) Ontdekken van patronen, verbanden en zwakke signalen in kwantitatieve data

 • Narratieve analyse SenseMaker

  5) De verhalen achter de cijfers begrijpen

 • SenseMaker Thematische en Machine Analyse

  6) Verdieping en onderbouwing van inzichten met thematische analyse

 • SenseGuide Big Narrative Analyse

  7) Sensemaking: individuele analyse van data en verhalen

 • SenseGuide Big Narrative Sensemaking

  8) Sensemaking: samen leren en ontwikkelen

Wil jij ook anders verantwoorden en beter beslissen?

Heb je een vraag of wil je een oriënterend gesprek?

Bel met Dave van Mourik, managing partner, op 06 3190 2336 of  stuur een e-mail

Neem contact op