Wat wij doen

Begrijpen wat werkelijk onder mensen leeft

SenseGuide maakt complexe sociale vraagstukken inzichtelijk en hanteerbaar met narratieve monitoring en robuuste sensemaking methodes. Dit varieert van organisatorische vraagstukken als digitale transformatie, veiligheid, relevantie en diversiteit&inclusiviteit tot aan maatschappelijke thema’s als welzijn&vitaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid en ontwikkelingswerk.

Het begrijpen van drijfveren, gedragingen en ervaringen van mensen zijn in deze vraagstukken cruciaal. Een getal biedt daarvoor te weinig context. Voor genuanceerde interpretaties verzamel je ook verhalen uit het dagelijkse leven en perspectieven van anderen.

SenseMaker® is speciaal ontwikkeld voor het monitoren en doorgronden van complexe adaptieve systemen: sociale omgevingen die van nature dynamisch en onvoorspelbaar zijn. De software verzamelt via het web of via app (iOS en Android) tekst, audio-opnames en fotomateriaal die vertellen hoe mensen hun wereld ervaren en beleven.

De kracht van SenseMaker® ligt vooral in de mogelijkheid om een continue beschikbare thermometer in het veld te hebben: het in kaart brengen van de effecten van beleid en interventies door het zichtbaar maken van de mate en richting van beweging in attitudes en ideeën.

Onze aanpak

Verhalen op grote schaal verzamelen

Verhalen stellen ons in staat in te leven in het dagelijks leven van mensen: we krijgen een beter begrip van hun gedragingen, drijfveren en de leef- of werkomstandigheden.

Uniek aan SenseMaker® is dat mensen zelf hun verhaal interpreteren. Dit doen zij door het beantwoorden van een generieke set van vragen over hun verhaal.

SenseMaker® maakt het hiermee mogelijk om verhalen op grote schaal en gestructureerde wijze te verzamelen en te begrijpen.

Krachtige datavisualisatie en analyse

Met datavisualisatie nemen we snel patronen, zwakke signalen en systeemverandering waar naar mate het aantal verhalen groeit. Voor elk project ontwikkelen we interactieve dashboards op maat.

Dashboards bevatten zowel kwantitatieve als kwalitatieve data: het is nu mogelijk om niet alleen te begrijpen wat leeft, maar ook waarom iets leeft.

Met natuurlijke taalverwerking-algoritmes analyseren en visualiseren we de verhalen op gelijksoortigheid in taalgebruik. Thema’s en verbanden tussen de verhalen komen snel naar boven. Diepgaande cluster- en sociale netwerkanalyses resulteren in inzicht in netwerkstructuren en onderlinge gedragingen.

Robuuste sensemaking methodes

Sensemaking is voor ons de combinatie van de sterke kanten van computers, zoals de analyse en visualisatie van gegevens, met de sterke kanten van het menselijk brein: patronen herkennen, verbanden leggen, daaraan betekenis geven en gezamenlijk tot nieuwe inzichten en creatieve oplossingen komen.

Wij hanteren robuuste werkvormen gebaseerd op inzichten uit complexiteitstheorie, naturalistisch sensemaking en cognitieve wetenschap.

Hoe het werkt

 • SenseGuide SenseMaker Big Narrative Insights

  Verzamelen van verhalen uit het dagelijkse leven

 • SenseGuide SenseMaker Self Signification Zelf Interpretatie

  Duiding van verhalen door de verteller zelf genereert kwantitatieve data

 • SenseGuide Big Narrative Datavisualisatie

  Ontdekken van patronen en zwakke signalen in kwantitatieve data

 • SenseGuide verhaal achter de cijfers

  De context achter patronen en zwakke signalen begrijpen

 • SenseGuide Big Narrative Analyse

  Zelf conclusies trekken met gebruiksvriendelijke visualisaties en analyse

 • SenseMaker Big Narrative Machine Analysis

  Ontdekken van verbanden met Machine Tekst Analyse

 • SenseGuide Big Narrative Sensemaking

  Gezamenlijk betekenis geven aan verhalen en data

Vragen of een afspraak maken?

Neem contact op