Wat wij doen

Verhalen beleidsrelevant maken

Onze aanpak

Verhalen op grote schaal verzamelen

Verhalen stellen ons in staat in te leven in het dagelijks leven van mensen: we krijgen een beter begrip van hun gedragingen, drijfveren en de leef- of werkomstandigheden.

SenseMaker® verzamelt via het web of via app (iOS en Android) tekst, audio-opnames en fotomateriaal die vertellen hoe mensen hun wereld ervaren. Uniek is dat mensen zelf hun verhaal interpreteren. Hierdoor is het mogelijk om mensen op grote schaal te bereiken en kwalitatief hoogwaardige informatie te verzamelen.

De kracht van de methodologie ligt vooral in de mogelijkheid om een continue beschikbare thermometer in het veld te hebben: het in kaart brengen van de effecten van beleid en interventies door het zichtbaar maken van de mate en richting van beweging in attitudes en ideeën.

Krachtige datavisualisatie en analyse

Naar mate het aantal verhalen groeit nemen we met datavisualisatie snel trends, patronen en zwakke signalen waar. Voor elk project ontwikkelen we interactieve dashboards op maat.

Dashboards bevatten zowel kwantitatieve als kwalitatieve data: het is nu mogelijk om niet alleen te begrijpen wat leeft, maar ook waarom iets leeft. Waar kwantitatieve methodes gemiddelden uitlezen en afwijkende signalen negeren, pikken wij deze juist op.

Met natuurlijke taalverwerking-algoritmes analyseren en visualiseren we de verhalen op gelijksoortigheid in taalgebruik. Thema’s en verbanden tussen de verhalen komen snel naar boven. Diepgaande cluster- en sociale netwerkanalyses resulteren in inzicht in netwerkstructuren en onderlinge gedragingen.

Sensemaking

Sensemaking is de combinatie van de sterke kanten van computers, zoals de analyse en visualisatie van gegevens, met de sterke kanten van het menselijk brein: verbanden leggen, betekenis geven en gezamenlijk tot creatieve oplossingen komen.

SenseGuide ontwikkelt sensemakingconcepten gericht op het realiseren van strategische doorbraak en duurzame verandering. De basis is het scherp krijgen van de management- en informatievraagstukken. Door vervolgens gericht data te verzamelen geven we het sensemakingproces vorm.

Het doel is het minimaliseren van cognitieve bias en ruimte te creëren voor nieuwe inzichten en ideeën. Wij hanteren robuuste en energieke werkvormen gebaseerd op inzichten uit complexiteitstheorie, filosofie, naturalistisch sensemaking en cognitieve wetenschap.

Hoe het werkt

 • SenseGuide SenseMaker Big Narrative Insights

  Verzamelen van verhalen uit het dagelijkse leven

 • SenseGuide SenseMaker Self Signification Zelf Interpretatie

  Duiding van verhalen door de verteller zelf genereert kwantitatieve data

 • SenseGuide Big Narrative Datavisualisatie

  Ontdekken van patronen en zwakke signalen in kwantitatieve data

 • SenseGuide verhaal achter de cijfers

  De context achter patronen en zwakke signalen begrijpen

 • SenseGuide Big Narrative Analyse

  Zelf conclusies trekken met gebruiksvriendelijke visualisaties en analyse

 • SenseMaker Big Narrative Machine Analysis

  Ontdekken van verbanden met Machine Tekst Analyse

 • SenseGuide Big Narrative Sensemaking

  Gezamenlijk betekenis geven aan verhalen en data

Vragen of een afspraak maken?

Neem contact op