Wat wij doen

Big Narrative Sensemaking

Onze aanpak

Jouw vraagstuk

Jouw vraagstuk is als een mikado-spel. Een wirwar aan feiten, aannames, overtuigingen en vragen die leven. We gaan samen één voor één stokjes verwijderen om scherp te krijgen wat je nodig hebt.

Dit doen we door belanghebbenden in de kamer te brengen. Door naar elkaars verhalen te luisteren en deze te duiden identificeren we de thema’s die belangrijk zijn voor het onderzoeksvraagstuk. Je ontdekt meteen wat de kracht van verhalen is.

Hiermee scherpen we de managementvraag en de informatiebehoefte. We bedenken vervolgens hoe we hiervoor data gaan verzamelen. De kwaliteit van het ontwerp bepaalt de kwaliteit van de data.

We kijken daarbij verder dan meningen, verwachtingen en algemeenheden. Om echt te begrijpen wat onder mensen leeft ontleden wij gebeurtenissen, gevolgen, gedragingen, gevoelens en gedachtes. Daarvoor hebben we verhalen nodig.

Big Narrative

Verhalen stellen ons in staat in te leven in het dagelijks leven van mensen: we krijgen een beter begrip van hun gedragingen, drijfveren en de leef- of werkomstandigheden.

Onze software verzamelt via het web of via app (iOS en Android) tekst, audio-opnames en fotomateriaal die vertellen hoe mensen hun wereld ervaren. Uniek is dat mensen zelf hun verhaal interpreteren. Hierdoor is het mogelijk om mensen op grote schaal te bereiken en kwalitatief hoogwaardige informatie te verzamelen.

De kracht van de methodologie ligt vooral in de mogelijkheid om een continue beschikbare thermometer in het veld te hebben: het in kaart brengen van de effecten van beleid en interventies door het zichtbaar maken van de mate en richting van beweging in attitudes en ideeën.

Sensemaking

Naar mate het aantal verhalen groeit nemen we met datavisualisatie snel trends, patronen en zwakke signalen waar. Op statistisch niveau ontstaat een beeld van wat speelt, de onderliggende verhalen verrijken het beeld en vertellen waarom iets speelt.

Sensemaking is de combinatie van de sterke kanten van computers, zoals de analyse en visualisatie van gegevens, met de sterke kanten van het menselijk brein: verbanden leggen, betekenis geven en gezamenlijk tot creatieve oplossingen komen. We maken optimaal ruimte voor reflectie, nieuwe inzichten en ideeën.

Senseguide brengt het beste van mens en technologie bij elkaar, zodat je nieuwe betekenis vindt in de data. Daarmee kan je een genuanceerd verhaal vertellen. Goed onderbouwd én menselijk tegelijk.

Hoe het werkt

 • SenseGuide SenseMaker Big Narrative Insights

  Verzamelen van verhalen uit het dagelijkse leven

 • SenseGuide SenseMaker Self Signification Zelf Interpretatie

  Duiding van verhalen door de verteller zelf genereert kwantitatieve data

 • SenseGuide Big Narrative Datavisualisatie

  Ontdekken van patronen en zwakke signalen in kwantitatieve data

 • SenseGuide verhaal achter de cijfers

  De context achter patronen en zwakke signalen begrijpen

 • SenseGuide Big Narrative Analyse

  Zelf conclusies trekken met gebruiksvriendelijke visualisaties en analyse

 • SenseMaker Big Narrative Machine Analysis

  Ontdekken van verbanden met Machine Tekst Analyse

 • SenseGuide Big Narrative Sensemaking

  Gezamenlijk betekenis geven aan verhalen en data

Vragen of een afspraak maken?

Neem contact op