Project

Innovatieve monitoring&evaluatie voor NGO’s

SenseGuide ontwerpt en implementeert voor diverse internationale NGO’s, award winning, narratieve monitoring&evaluatie programma’s.

Traditionele M&E is niet snel en flexibel genoeg

NGO’s opereren in fragiele gemeenschappen en onder onzekere omstandigheden. De verschillende politieke, sociale en economische verhoudingen veranderen continu en kunnen nooit volledig begrepen worden in termen van oorzaak en gevolg. Verrassend genoeg wordt er toch nog vaak gewerkt met vrij traditionele methodes en technieken, die het best tot hun recht komen in een gestructureerde omgeving.

De traditionele manier van monitoren en verantwoorden zijn niet snel en flexibel genoeg om de doorlopende veranderingen die zich voordoen te volgen en daarop in te spelen.

Statistieken dragen weinig bij aan begrip van de lokale context

Bovendien dragen statistieken maar weinig bij aan begrip van de complexe belevingswereld van de lokale gemeenschap. Dat maakt de impact van interventies moeilijk meetbaar en aantoonbaar.

En juist dat laatste wordt steeds belangrijker. Voor NGO’s is de medefinanciering door de Nederlandse overheid niet langer de ruggengraat. Argumenten en bewijzen aandragen voor accountability en effectiviteit wordt daarmee nog belangrijker om aandacht te vragen, betrokkenheid te creëren en vertrouwen te wekken bij donateurs.

Narratieve monitoring&evaluatie programma’s

SenseGuide heeft inmiddels ruime ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van narratieve monitoring&evaluatie programma’s in Afrika, Midden-Oosten en Azië. NGO’s zijn hiermee in staat lokale gemeenschappen een stem te geven in hun eigen ontwikkeling en de impact daarvan te volgen en aantoonbaar te maken.

Projecten zijn onder meer:

Andere projecten