Project

Narratieve monitoring & evaluatie voor NGO’s

SenseGuide ontwerpt en implementeert voor diverse internationale NGO’s, award winning, narratieve monitoring & evaluatie programma’s.

Traditionele manieren van Monitoring & Evaluatie zijn niet snel en flexibel genoeg

NGO’s opereren in complexe en vaak instabiele omgevingen. De verschillende politieke, sociale en economische verhoudingen veranderen continu en kunnen nooit volledig begrepen worden in termen van oorzaak en gevolg. Verrassend genoeg wordt er toch nog vaak gewerkt met vrij traditionele methodes en technieken, die het best tot hun recht komen in een gestructureerde omgeving (zoals een technisch productieproces). Daar zijn deze methoden meestal ook ontstaan.

Het vaste patroon bestaat uit het verzamelen van (statistische) data, interpretatie en analyse van die data door externe partijen, gevolgd door projectontwerp en -planning door experts en implementatie door partners in het veld. Tijdens en na afloop van een project wordt veelal gewerkt met procesindicatoren om te beoordelen of het project succesvol is.

Een dergelijke cyclus kan vele jaren duren. Gegeven de omstandigheden in ontwikkelingsgebieden is een dergelijke aanpak niet snel en flexibel genoeg om de doorlopende veranderingen die zich voordoen te volgen en daarop in te spelen. Betrouwbare cijfers zijn in ontwikkelingslanden vaak nauwelijks beschikbaar.

Statistieken dragen weinig bij aan begrip van de lokale context

Bovendien dragen statistieken maar weinig bij aan begrip van de complexe belevingswereld van de lokale gemeenschap. Dat maakt de impact van interventies moeilijk meetbaar. Het is niet voor niets dat NGO’s moeite hebben om argumenten en bewijzen te vinden voor de minder tastbare resultaten van hun programma’s.

Noodzaak voor innovatie in Monitoring & Evaluatie

En juist dat laatste wordt steeds belangrijker. Voor NGO’s is de medefinanciering door de Nederlandse overheid niet langer de ruggengraat. Argumenten en bewijzen aandragen voor accountability en effectiviteit wordt daarmee nog belangrijker om aandacht te vragen, betrokkenheid te creëren en vertrouwen te wekken bij donateurs.

Narratieve monitoring & evaluatie

SenseGuide stelt NGO’s in staat om gelijktijdig kwalitatieve en kwantitatieve informatie te verzamelen in laaggeletterde gemeenschappen, waardevolle patronen zichtbaar te maken en de onderliggende context te begrijpen.

Projecten zijn onder meer:

 

Andere projecten