Project

Bescherming vitale infrastructuur

De uitdaging: zwakke signalen voor dreigend gevaar of opkomende fenomenen worden te laat gesignaleerd, begrepen en opgepakt

Een acute crisis of incident die de openbare veiligheid heeft aangetast is in bijna alle gevallen achteraf goed te analyseren en te verklaren. Dergelijke gebeurtenissen laten sporen na die door onderzoekteams boven tafel gehaald worden. Vaak blijken bepaalde aanwijzingen al vooraf bekend te zijn bij verschillende mensen of instanties. Als deze aanwijzingen op tijd gesignaleerd en in een bredere context geduid waren, had het incident voorkomen of afgeslagen kunnen worden.

Mensen zijn de beste sensoren voor het detecteren van gevaar

Het onderkennen en duiden van aanwijzingen die de openbare veiligheid kunnen aantasten is geen structureel onderdeel van het  dagelijkse leven van mensen. Toch zijn mensen de beste sensoren voor het detecteren van potentieel gevaar. In tegenstelling tot computers gebruiken mensen hun gevoel en eerdere ervaringen bij het beoordelen van waarnemingen. Juist het onvoorspelbare effect maken waarnemingen uit het dagelijkse leven waardevol, zeker in situaties van crisis of bedreiging, en zijn een sterke aanvulling in het informatienetwerk van beslissers, beleidsmakers en politie. Maar ook voor beheerders en beveiligers van vitale infrastructuur (energie, telecom, water, transport, ziekenhuizen etc.)  zijn waarnemingen uit de fysieke omgeving vaak cruciaal om de veiligheid goed te kunnen waarborgen.

De vraag is hoe we onze menselijke vaardigheden om waarnemingen te signaleren en te beoordelen zinvol kunnen inzetten en opschalen om ons anticiperend bewustzijn te vergroten en meer inzicht te krijgen in dynamische en complexe omgevingen.

Het idee: Human Sensor Networks verhogen het anticiperend bewustzijn en veerkrachtig handelen

De veerkracht (resilience) van een samenleving om een crisis of incident boven te komen is sterk bepaald door de mate waarin mensen elkaar vinden om acties te ondernemen. Het idee van Human Sensor Networks is om netwerken van mensen ook preventief in te zetten door ze te mobiliseren als sensoren van zaken die openbare veiligheid kunnen aantasten.

Dit zijn bijvoorbeeld bestaande  burgernetwerken zoals buurtwachten maar kunnen ook nieuwe op te zetten netwerken zijn zoals een groep mensen die dagelijks met het openbaar vervoer reist. Daarnaast zijn ook beheerders en beveiligers van vitale infrastructuur en front-office functionarissen van publieke diensten relevante netwerken. Zij zijn onze ogen en oren in het publieke domein.

Big Narrative

Ondersteunt met SenseMaker® leggen mensen waarnemingen vast die afwijken van de normale gang van zaken.  De observatie wordt op het moment van waarneming door de waarnemer zelf geïnterpreteerd door een aantal generieke vragen te beantwoorden. Dit genereert in real time kwantitatieve data waarmee patronen of zwakke signalen snel ontdekt kunnen worden. Met de onderliggende waarnemingen ontstaat bovendien een contextrijk situationeel beeld. We noemen dit Big Narrative. Dit maakt naast het beter doorgronden van opkomende fenomenen ook vroegtijdig anticipatie en interventie mogelijk.

Andere projecten