Project

Beschermd thuis in Veenendaal

De gemeente Veenendaal zet vervolgstappen in de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. De visie is dat ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid plaatsvindt in de eigen woonomgeving. Indien nodig is ondersteuning 24 uur per dag beschikbaar. SenseGuide onderzocht wat nodig is om deze transitie te laten slagen. Uniek zijn de meervoudige invalshoeken van het onderzoek: 36 cliënten met perspectief tot uitstroom, 31 persoonlijke begeleiders en 158 bewoners van Veenendaal deelden en duidden hun ervaringsverhalen. De onderzoeksmethode combineert verhalen met duiding van de vertellers. Dit heeft geresulteerd in kwalitatief hoogwaardige data op een statistisch betrouwbaar niveau.

Hieruit blijkt dat een succesvolle transitie aan drie voorwaarden gelijktijdig en in samenhang moet voldoen:

 • Het willen: versterken van de intrinsieke motivatie van cliënten en gehoor geven aan de wilskracht van cliënten naar een meer zelfstandig bestaan.
 • Het kunnen: aandacht voor risico’s en terugval van cliënten maar voorkomen van een remmend effect op het ontwikkelen van perspectief op zelfstandigheid.
 • Gunstige omstandigheden: een woonomgeving creëren waarin cliënten zich thuis voelen en kunnen meedoen met de samenleving.

De voornaamste uitdagingen voor een geslaagde transitie liggen in het creëren van gunstige omstandigheden in een woonomgeving die cliënten en bewoners bij elkaar brengt: kennis maken in de buurt, natuurlijke ontmoeting, meer focus op raakvlakken in plaats van verschillen, werving van maatjes en buurtcontactpunten. Verder is nauwe samenwerking tussen de beleidsdomeinen Welzijn, Wonen en Zorg nodig voor een samenhangende aanpak van de drie factoren. Het onderzoek biedt per factor hiervoor de volgende inzichten om rekening mee te houden:

Willen

 • Cliënten zijn unieke personen en dromen van zelfstandigheid
 • Vertrouwen tussen cliënten en begeleiders is hoog
 • De overgang naar Beschermd Thuis verloopt niet altijd lineair
 • Bijstelling van beeldvorming Beschermd Wonen

Kunnen

 • Zelfinzicht en tijdig hulp vragen zijn succesfactoren
 • Spanningsveld tussen risicobeheersing en ontwikkelen perspectief op zelfstandigheid
 • Meer aandacht voor verbinding maken

Gunstige omstandigheden

 • Niet alleen focus op cliënt maar vooral op de woonomgeving
 • Ruim draagvlak voor inclusie van cliënten in samenleving mits …
 • Beeldvorming door incidenten roept schrikbeelden op
 • Wantrouwen tegenover beleid onder klein deel van bewoners
 • Natuurlijke contactmomenten bevorderen inclusie
 • Vinden van een vaste dagbesteding heeft extra inspanning nodig
 • Cliënten wensen een eigen plek onder de zon
 • Contacten met ervaringsdeskundigen hebben positieve invloed op cliënten

Wil je een kopie van het volledige rapport ontvangen?  Neem dan contact met ons op via contact@senseguide.nl 

Beschermd wonen naar Beschermd thuis in Veenendaal
Beeldplaat door Christa Visser

Andere projecten