mei 12, 2019

Veerkracht in tijden van klimaatverandering

SenseGuide onderzocht in opdracht van de Wereldbank en Ecorys de veerkracht van verschillende gemeenschappen in de Msimbazi vallei: een riviergebied in Dar es Salaam, Tanzania, onder enorme druk van mens en klimaatverandering. De studie biedt waardevolle inzichten in de onderwerpen die belangrijk zijn voor de gemeenschappen, hun kwetsbaarheid voor verschillende gevaren en risico’s en de veerkracht van de verschillende gemeenschappen in het Msimbazi Lower Basin Area. De studie werd uitgevoerd van 12-16 februari 2018 in 17 Mtaa’s in het Lower Msimbazi Basin. Het veldwerk werd georganiseerd door BORDA en de 10 studenten, d.w.z. The Young Ambassadors van Nipe Fagio. SenseGuide verzamelde 191 verhalen en vragen over deze verhalen en gaf daarmee de lokale gemeenschap een stem in een toekomstvisie van één van de snelst groeiende steden in de wereld.

Community resilience in Msimbazi riviergebied

Laatste nieuws

Preventieve jeugdbescherming Amsterdam: ervaringen van gezinnen en gezinsmanagers

november 8, 2019

Jeugdbescherming en de gemeente Amsterdam lieten door SenseGuide onderzoeken hoe preventieve jeugdbescherming in de praktijk…

Lees meer

Klimaatakkoord: zonder medewerking van de burger kan de transitie niet slagen

augustus 30, 2018

Artikel voor Renda- het kennisnetwerk van professionals in de sociale woningbouw- over bewoners, narratieven, sensemaking,…

Lees meer

Eenzaamheid in Almere: samen met de vrijwilligerscentrale brachten we het in twee weken in beeld

juni 1, 2018

SenseGuide deed met de vrijwilligerscentrale een verkenning naar eenzaamheid in Almere: hoogwaardige beleidsinformatie met burgerparticipatie…

Lees meer