november 23, 2016

Podiumplaats SenseGuide in Veiligheid Innovatie Competitie 2016

SenseGuide eindigde op de derde plaats in de Veiligheid Innovatie Competitie 2016. De Veiligheid Innovatie Competitie is een manier om nieuwe oplossingen te zoeken voor veiligheidsvraagstukken. De competitie wordt jaarlijks georganiseerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Defensie, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee. Het thema van 2016 stond in het kader van vernieuwende oplossingen voor intelligente data visualisatie. 

Met het concept Big Narrative Visualisatie adresseerde SenseGuide de volgende vraag van de inlichtingentak van de koninklijke landmacht: hoe ontsluiten wij de data die opgesloten ligt in het menselijk domein in een laaggeletterde, analoge samenleving om uiteindelijk een zo robuust mogelijke analyse te kunnen uitvoeren die inzicht geeft in het functioneren van een samenleving?

In vredesmissies, zoals in Mali, ontbeert de landmacht een robuuste methodologie om een kwantitatieve analyse van het complexe menselijke landschap binnen het militaire operatiegebied uit te voeren. Daardoor heeft zij een beperkt beeld van de civiele component in de inlichtingenvergaring.

Voor het behalen van missiedoelstellingen is het niet langer belangrijk om alleen goede kennis van de vijand – de zogenaamde rode plaat- te genereren. De civiele component is tegenwoordig minstens even belangrijk: welke stammen of etnische groepen leven in het gebied en hoe zijn de onderlinge relaties? Wie zijn de community leaders die betrokken moeten worden (of juist niet) bij wederopbouw of hulpprojecten? Hoe percipieert de lokale bevolking haar veiligheid? Een goed begrip van sociale, economische en tribale factoren – de witte plaat – is essentieel om de mate van veiligheid beter te beoordelen en om de contacten met andere actoren in het gebied, zoals lokale autoriteiten en Niet-Gouvernementele Organisaties, te optimaliseren.

Human Terrain Analysis – Big Narrative Visualisatie

Het was met deze vraagstelling en achtergrond voor ons geen optie om niet deel te nemen aan de competitie. Onze methodologie sluit naadloos aan op de behoefte om het menselijke landschap met een kwantitatieve analyse in beeld te brengen. Binnen de inlichtingentak van de landmacht was er nog niet iets vergelijkbaars en de jury zag het daarom als een innovatieve methodologie. De methodologie completeert het analytische raamwerk om complexe en ambigue situaties beter te doorgronden. Dit versterkt niet alleen het situationele begrip maar vergroot ook het adaptieve vermogen binnen de militaire operatieomgeving.

SenseGuide kreeg dan ook de gelegenheid om samen met het Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition Reconnaissance Commando (JISTARC) te werken aan een plan voor een realistische pilot: de verlenging van de bijdrage van Nederland aan de VN-missie in Mali (MINUSMA).

Minister van de Steur maakt de winnaar van VIC 2016 bekend

De jury was onder de indruk van de kwaliteit van het projectplan en vindt de methodologie innovatief. Uit handen van de Minister van Veiligheid en Justitie van der Steur werden wij uiteindelijk op het innovatiecongres Veiligheid en Justitie beloond met een derde plaats in de competitie. Gegeven het hoge niveau van de andere inzendingen konden wij hier prima mee leven.

De presentatie (met transcriptie) voor de jury is hieronder te bekijken en te downloaden.

SenseGuide VIC2016 Finale (met transcriptie)

Laatste nieuws

Klimaatakkoord: zonder medewerking van de burger kan de transitie niet slagen

augustus 30, 2018

Artikel voor Renda- het kennisnetwerk van professionals in de sociale woningbouw- over bewoners, narratieven, sensemaking,…

Lees meer

Zicht houden op de organisatie in het tijdperk van het algoritme

september 14, 2017

Spreekbeurt voor het evenement Slagkracht van AOG school of management op 13 september met als…

Lees meer

Waarom we cultuur niet meer cultuur noemen

september 23, 2016

Blogartikel over 'verhalend veranderen' voor de post HBO opleiding Customer Experience Management van de School…

Lees meer