Wat wij doen

Meer inzichten halen uit data én mensen

Rijk aan data, tekort aan inzichten

Organisaties verzamelen en analyseren enorme hoeveelheden data. Toch worstelen zij met de vraag hoe meer inzichten uit hun data te halen. Adviseurs wijzen in de richting van technologisch gedreven oplossingen met termen als Big Data en Data Science.

Een organisatorisch en cognitief vraagstuk

Wij zien echter ook een organisatievraagstuk: de disconnectie tussen beschikbare data en collectieve intelligentie: de ervaring, intuïtie en creativiteit van mensen in en rond de organisatie. Een ander, meer cognitief, vraagstuk is dat mensen oordelen en beslissen door naar hun emoties te luisteren. Big Data en Data Science ontberen de emotionele kracht die mensen van nature zoeken.

Inzicht komt niet voort uit data, maar uit interactie over data

Organisaties die de potentie van data beter benutten, wenden hun collectieve intelligentie aan in strategische vraagstukken. Zij integreren hun data in collectieve processen van delen en duiden. En ontwikkelen de sensemaking vaardigheden van hun mensen.

Mensen zien namelijk andere verbanden dan computers; ze gebruiken hun ervaring, gevoel en creativiteit én houden rekening met toeval en onvoorspelbaarheid van factoren. Mits verstandig gebruikt is deze subjectieve interpretatie een krachtig instrument. Vernieuwende inzichten komen niet voort uit de data zelf, maar uit de interactie over de data.

Een mix van analytische en intuïtieve besluitvorming

Organisaties vinden hiermee een ideale mix tussen de sterke kanten van data, zoals de analyse en visualisatie van gegevens, met de sterke kanten van het menselijke brein: patronen herkennen, verbanden leggen, daaraan betekenis geven en gezamenlijk tot nieuwe inzichten en creatieve oplossingen komen. Collectieve sensemaking geeft nieuwe ideeën draagvlak.

Sensemaking is een competentie

Organisaties die sensemaking als competentie verankeren, hebben een hoog adaptief vermogen en zijn snel in staat in te spelen op opkomende trends.

  • Wat is Sensemaking?
    • Sensemaking is een term voor het proces waarmee mensen gezamenlijk ervaringen, gebeurtenissen en verschijnselen interpreteren.

      Als mensen geven we continu zelf betekenis aan data of ervaringen en vormen daarmee onze eigen werkelijkheid. Door daar vervolgens over te communiceren, delen we die werkelijkheid met anderen. Al doende ontstaat er zo voldoende overeenstemming tussen mensen om samen te kunnen leven en werken.

  • Workshop Team SenseMaking
    • Hoe realiseer je met een team van professionals een doorbraak in een complexe vraagstuk of veranderproces? Ieder heeft zijn eigen kijk op de werkelijkheid. Subjectieve interpretatie is een krachtig instrument maar het kan doorbraken ook in de weg staan. Hoe krijg je de neuzen dezelfde kant op? Met de 1-daagse workshop Team SenseMaking reiken we je en jouw team een methodiek aan die in de praktijk resulteert in vele nieuwe inzichten en doorbraken.

Vragen of een afspraak maken?

Neem contact op