Wat wij doen

Cynefin

Organisaties hebben altijd te maken met complexe vraagstukken en situaties waarbij van tevoren nooit bepaald kan worden wat de uitkomsten van verschillende strategische opties zijn. Gevolg is een conflictsituatie, want alle opties hebben een onderbouwing en er is niet één ‘beste’ waarheid. Dit soort patstellingen kan zich voordoen bij een acute ramp of crisis, bedreigingen van de veiligheid, een nieuwe strategische koers van de organisatie of een onverklaarbare daling in klant- of medewerkerstevredenheid.

Het Cynefin raamwerk

cynefin_framework_feb_2011In onze aanpak maken wij gebruik van het Cynefin raamwerk. Dit is een praktisch raamwerk voor de toepassing van complexiteitstheorie in het management van organisaties. De soms wat abstracte begrippen en ideeën uit de complexiteitstheorie worden hiermee inzichtelijk en toepasbaar gemaakt, zonder de onderliggende principes geweld aan te doen.

Een deelnemer aan een workshop verwoordde het zo: “Ik ben zo moe van die theorieën die doen alsof alle mensen machines zijn of computers – of Amerikanen. Zo’n poppenkast. Deze aanpak gaat uit van echte mensen. Zoals we echt zijn, met alle sterke en zwakke kanten. Het is alsof heel veel vage ideeën en twijfels die ik had over management en besluitvorming nu ineens helder onder woorden zijn gebracht. Een verademing.”

Niet de zoveelste theorie

Het Cynefin raamwerk is een andere manier van kijken en denken. Het is niet de zoveelste theorie die alle andere overbodig probeert te maken. Cynefin brengt grenzen aan: voor administratieve processen en technische systemen is BPR of Six Sigma bijvoorbeeld een valide aanpak. Toegepast op teams van mensen is het echter een kille en onhandige methode, die indruist tegen onze menselijke natuur.

De bedenker van het Cynefin raamwerk is professor Dave Snowden, tevens ook de oprichter van Cognitive Edge. De Harvard Business Review wijdde in november 2007 een cover-artikel aan Cynefin. Het artikel kreeg in datzelfde jaar de prijs als “Best Practitioner Paper” toegekend door ‘the Academy of Management’. In 2011 won het artikel de ‘Citations of Excellence’ prijs voor het behoren tot de 50 beste artikelen die in 2007 gepubliceerd zijn.

Sinds de publicatie in de Harvard Business Review, is Cynefin gebruikt in het oplossen van gijzelingssituaties, toekomstverkenning en risicoanalyse op centraal overheidsniveau, softwareontwikkeling, analyse van dalende klanttevredenheidscijfers en op nog vele andere gebieden.

Bekijk ook deze video van Dave Snowden over het Cynefin framework

  • Cynefin workshops en advies
    • SenseGuide geeft in-house workshops van één of twee dagen over het Cynefin raamwerk. Ook ondersteunen wij organisaties in het toepassen van het Cynefin raamwerk bij complexe vraagstukken of veranderprocessen.

      Wil je een oriënterend gesprek? Bel dan met Dave van Mourik op 06 3910 2336 of stuur een e-mail naar dave.van.mourik@senseguide.nl

Wil jij ook anders verantwoorden en beter beslissen?

Heb je een vraag of wil je een oriënterend gesprek?

Bel met Dave van Mourik, managing partner, op 06 3190 2336 of  stuur een e-mail

Neem contact op