• Sociale complexiteit inzichtelijk en hanteerbaar maken

  • Met verhalen uit het dagelijks leven

  • Vanuit het perspectief van de doelgroep

  • Met krachtige datavisualisatie

  • Met robuuste sensemaking methodes

Wat wij doen

Begrijpen wat werkelijk onder mensen leeft

Verhalen uit het dagelijkse leven op grote schaal, krachtige datavisualisaties en robuuste sensemaking methodes. Ontdek wat werkelijk onder mensen leeft in turbulente en onvoorspelbare omgevingen.

Meer inzichten uit data én mensen halen

Organisaties zijn rijk aan data maar hebben vaak tekort aan inzichten. Wij helpen bij het inrichten en ontwikkelen van vaardigheden om meer inzichten te halen uit data én de mensen in en rond de organisatie.

Verandering en impact monitoren

Gedrag en cultuur zijn diepgeworteld in de verhalen die mensen dagelijks vertellen. Verandering ontstaat wanneer zij daar nieuwe betekenis aan geven en andere verhalen vertellen. Om dit tijdig te signaleren is een andere manier van monitoring en evaluatie nodig.

Ons werk in de praktijk

We begeleiden organisaties bij complexe vraagstukken op het gebied van veiligheid, internationaal ontwikkelingswerk, overheidsbeleid, zorg en duurzaamheid. De vraagstukken raken disciplines als beleidsondersteuning, verandermanagement, organisatieontwikkeling, monitoring&evaluatie, marktonderzoek, situatie- en toekomstverkenning.

Tot onze opdrachtgevers behoren organisaties als Alliander, BoP Innovation Center, Cordaid, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, ICCO, ING, KPMG, Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Nederlanden, Provincie Friesland en SCL Group.

Projecten